Hoewel het hebben van een depressie een belangrijke risicofactor is voor suïcidaliteit, was er tot op heden weinig aandacht voor in richtlijnen. Gedachten over suïcide zijn gebruikelijk bij een depressie, hiernaar vragen hoort bij het gesprek met de patiënt. Dit leidt niet tot een verhoogde kans op suïcide maar kan zelfs beschermend werken. De nieuwe module binnen de herziene NHG-Standaard Depressie geeft praktische handvatten voor het voeren van het gesprek over suïcidaliteit en adviezen over het beleid. Over dit onderwerp is ook een aparte NHG E-learning Suïcidepreventie beschikbaar.

Eerste keus antidepressiva

In de herziene standaard zijn de SSRI’s (es)citalopram, fluoxetine en sertraline middelen van eerste keus bij het starten van antidepressiva. Voor een tricyclisch antidepressivum als eerste keuze is geen plek meer, vooral vanwege de bijwerkingen en beschikbaarheid van alternatieven. Voor ouderen (>70 jaar) zijn citalopram en sertraline middelen van eerste keuze, ook op basis van het relatief gunstige bijwerkingenprofiel. De adviezen over de duur van het gebruik en het afbouwen zijn ongewijzigd.