Update 30 oktober 2023

Eerder meldden we dat er leveringsproblemen in Nederland waren met het tetanusvaccin.
We kunnen melden dat het tetanusvaccin inmiddels weer normaal leverbaar is.
Voor het stroomschema tetanusvaccinatie bij wonden, zie: Tetanusprofylaxe | NHG-Richtlijnen

Toepassing tetanusvaccin

Het losse tetanusvaccin wordt met name toegepast in het kader van postexpositieprofylaxe tetanus na een verwonding bij niet-zwangere personen (bij zwangeren gaat de voorkeur uit naar DTP-vaccin). Afhankelijk van de vaccinatiestatus tegen tetanus van de verwonde, dient na verwonding zo snel mogelijk het tetanusvaccin en – indien geïndiceerd – tetanusimmunoglobulinen (TIG) toegediend te worden.  

Mocht het tetanusvaccin onverhoopt onvoldoende beschikbaar zijn, dan wordt bij voorkeur het tetanusvaccin vervangen door het DTP-vaccin. Het DTP-vaccin is een gelijkwaardig alternatief voor het tetanusvaccin, maar wordt niet vergoedt aan niet-zwangeren. Als het niet voorhanden is, is het alternatief te prioriteren bij de indicatiestelling. 

Meer informatie

Zie ook de NHG-Behandelrichtlijn Tetanusprofylaxe en de LCI-richtlijn Tetanus