Waar richt dit onderzoek zich op? 

In het onderzoek is de bruikbaarheid en effectiviteit onderzocht van vier digitale zorgtoepassingen in de huisartsenzorg: contact op afstand via het e-consult, contact op afstand via het videoconsult, telemonitoring en digitale zelftriage. 

Ook is er nagegaan hoe en in welke mate digitale zorgtoepassingen kunnen bijdragen aan personeelstekorten en andere uitdagingen in de huisartsenzorg. 

Samenvatting van de resultaten 

Er is geen concrete opsomming te geven over wanneer, waarvoor en met welke mogelijke gevolgen een digitale zorgtoepassing wel of niet bruikbaar kan worden ingezet. De bevindingen laten zien dat: 

  • het e-consult inzetbaar is bij eenvoudige, niet-urgente vragen die geen lichamelijk onderzoek vereisen, en is mogelijk ook inzetbaar om taalbarrières te overbruggen.  
  • het videoconsult met name bruikbaar is voor patiënten die niet gemakkelijk naar de praktijk kunnen komen en waarbij een visuele beoordeling wel van belang kan zijn.  
  • telemonitoring zich leent voor eenvoudige metingen bij chronische aandoeningen.  
  • bij digitale zelftriage de meerwaarde vooral lijkt te liggen bij eenvoudige en enkelvoudige klachten op de huisartsenpost, maar nader onderzoek naar veiligheid is van belang. 

Bij e-consult, videoconsult en telemonitoring is een bestaande arts-patiëntrelatie belangrijk. Bij digitale zelftriage is de arts-patiëntrelatie minder van belang. 

Er is geen bewijs dat de onderzochte digitale zorgtoepassingen de werkdruk in de huisartsenzorg verlagen of dat ze behulpzaam zijn om personeelstekorten in de (huisartsen)zorg te verminderen. Er is evenmin bewijs gevonden dat digitale zorgtoepassingen in de huisartsenzorg kosteneffectief zijn. 

Enkele aanbevelingen 

  • Digitale zorgtoepassingen – e-consult, videobellen en telemonitoring – in de huisartsenzorg kunnen een aanvulling op reguliere, niet-digitale huisartsenzorg zijn. Houd de huisartsenzorg altijd bereikbaar via niet-digitale toegang, aangezien een deel van de mensen geen digitale zorgtoepassingen kan of wil gebruiken. 
  • Vergroot de bekendheid van richtlijnen, handreikingen en digitale ondersteuning over het werken met digitale zorgtoepassingen in de huisartsenzorg door deze samen te brengen op 1 digitale plek.  
  • Stimuleer meer wetenschappelijk onderzoek naar digitale zorg in de huisartsenzorg, met een duidelijke focus op de zes kwaliteitsaspecten van digitale huisartsenzorg: veiligheid, effectiviteit, efficiëntie, patiëntgerichtheid, gelijkheid, tijdigheid. 


Wat nu? 

We zijn blij dat dit onderzoek is gedaan, omdat het meer duidelijkheid geeft over het beschikbare bewijs van de vier digitale toepassingen. Bekijk de achtergrondinformatie over de initiatie en het beloop van het onderzoek.

Komende tijd gaan we na hoe we de resultaten en aanbevelingen het best kunnen inzetten om de huisarts optimaal te ondersteunen bij het inzetten van digitaal ondersteunde huisartsenzorg. 


Wilt u zich verder verdiepen in de resultaten? 

Dank

Graag bedanken we de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht onder leiding van prof. dr. Jochen Cals voor het uitvoeren van dit effectiviteitsonderzoek. 

Ook bedanken we het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het mogelijk maken van dit onderzoek.