Belangrijkste aandachtspunten

  • Bij risicogroepen kan waterpokken ernstig verlopen en is er een verhoogd risico op complicaties.
  • Geef aan seronegatieve patiënten uit specifieke risicogroepen PEP ter preventie van waterpokken, zoals VZIG.
  • Uiterlijke termijn voor toediening van VZIG na een risicocontact is verlengd van 96 uur naar 10 dagen.

Beloop en risicogroepen

Waterpokken komt in Nederland met name voor bij jonge, gezonde kinderen, en kent dan een mild en zelflimiterend beloop. Een aantal groepen patiënten verdienen extra aandacht vanwege een verhoogd risico op complicaties. Dit betreft onder andere zwangeren en patiënten met een ernstige klinisch relevante immunosuppressie. Gezonde personen van ≥ 12 jaar lopen daarnaast een verhoogd risico op een varicellapneumonie.

Behandeling van waterpokken

De behandelrichtlijn adviseert patiënten die ernstig ziek zijn, zwangeren en patiënten met een klinisch relevante immunosuppressie met waterpokken naar de tweede lijn te verwijzen voor o.a. intraveneuze antivirale behandeling.

Bij gezonde 12-plussers met een milde infectie kan de huisarts orale antivirale behandeling in de thuissituatie overwegen. Start antivirale behandeling bij voorkeur binnen 24 uur na het ontstaan van huiduitslag of zolang er nog nieuwe blaasjes ontstaan.

Preventie van waterpokken middels postexpositieprofylaxe

In de behandelrichtlijn staan de criteria van een risicocontact beschreven. Overweeg bij risicogroepen een vorm van postexpositieprofylaxe. Zwangeren, pasgeborenen, en patiënten met een ernstige, klinisch relevante immunosuppressie komen in aanmerking voor varicella zoster immuunglobuline (VZIG) na een risicocontact. De toedieningstermijn hiervan is verlengd van 96 uur naar 10 dagen na blootstelling. De toediening vindt om pragmatische redenen meestal plaats in de tweedelijn.

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Behandelrichtlijn hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Waterpokken worden veroorzaakt door het varicellazostervirus. Over het algemeen is het ziektebeloop mild, maar bij een aantal patiënten zijn er risico’s op complicaties. Na deze e-learning kunt u snel de diagnose waterpokken stellen, kent u de risicogroepen en weet u hoe te handelen bij waterpokken.   Accreditatie: 0,5 punt.

Er is een FTO-module over vaccinaties beschikbaaar.

Er zijn 2 kennislacunes behorende bij dit onderwerp.

De teksten over het onderwerp waterpokken zijn in lijn gebracht met de nieuwe behandelrichtlijn.

Je vindt alle teksten over waterpokken op deze pagina.