Dat Samen Beslissen belangrijk wordt gevonden, benadrukt het onderzoek van Kantar Public: bij zowel zorgverleners als zorggebruikers wordt de campagne door zeven op de tien respondenten als (erg) belangrijk gezien.

Door samen te beslissen kom je sneller tot zorg die bij iemand past. Het leidt ook – wijst ander onderzoek uit – naar kwalitatief betere behandelingen. Met dat idee is in september vorig jaar een campagne over Samen Beslissen gestart. Het doel was zorgverleners en zorggebruikers bewuster te maken van Samen Beslissen en hun gedrag positief te beïnvloeden. De campagne wordt herkend en gewaardeerd. Maar er valt nog veel winst te behalen, vooral op lange termijn.

Zorggebruikers beslissen voorzichtig meer samen, bij zorgverleners is dat anders

Zorggebruikers geven na de campagne vaker aan een beslissing samen met hun zorgverlener te nemen. Ook nemen mensen zich vaker voor meer te doen aan Samen Beslissen bij een volgend gesprek. Zo willen ze zich beter voorbereiden en nemen zij zich voor tijdens de afspraak zelf te beginnen over wat belangrijk voor hen is.

Bij zorgverleners is het beeld anders. Zij geven weliswaar aan dat ze Samen Beslissen belangrijk vinden, maar blijken in de dagelijkse praktijk toch meer te kunnen doen. Nog net zo veel zorgverleners als voor de campagne zeggen samen te beslissen. Verschillende behandelopties met voors en tegens worden aan de patiënt uitgelegd, waarbij de beeldvorming van de professional is dat er al best vaak samen met de patiënt beslist wordt. In de praktijk valt het echter tegen hoe vaak aan patiënten gevraagd wordt wat zij belangrijk vinden in hun leven, om zo mee te nemen in de gezamenlijke besluitvorming.

Aandacht voor het faciliteren en stimuleren van Samen Beslissen in de praktijk blijft dan ook de belangrijke vervolgstap. Instrumenten zoals de keuzekaarten op Thuisarts.nl kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Over de campagne

Op de campagne website begineengoedgesprek.nl staat een toolkit voor zorgverleners. Hier maakt u eenvoudig uw eigen materiaal om het samen beslissen met de patiënt te bevorderen. Er zijn diverse teksten en beelden beschikbaar om bijvoorbeeld een poster of afbeelding voor social media te creëren. De website biedt ook tips voor zorgverleners voor de dialoog met patiënten. De campagne is nog tot eind november 2022 online zichtbaar en in (vak-)media. De campagnewebsite plus -materialen blijven nog zeker 5 jaar beschikbaar.