Belangrijkste aandachtspunten

  • Het kader over aandachtspunten bij toepassing van systemische middelen in de tweede lijn is samengevat.
  • Ontschilferingsmiddelen zijn toegevoegd aan de stapsgewijze behandeling.
  • De verwijscriteria bij artritis en psoriasis zijn aangepast.

Ontschilferingsmiddelen

Overweeg bij patiënten met psoriasis een dikke schilferlaag kortdurend te behandelen met een ontschilfermiddel, zoals salicylzuur of een vette zalf, voordat aan de medicamenteuze behandeling wordt begonnen. Hoewel de kwaliteit van bewijs laag was, is het aannemelijk dat het dunner worden van een dikke schilferlaag bij psoriasis zorgt voor minder klachten en betere werkzaamheid van andere topicale middelen. Gemiddeld wordt de schilferlaag in 3 dagen dunner. Dit effect kan door de huisarts of patiënt zelf gemonitord worden.

Verwijscriteria bij verdenking op artritis bij patiënten met psoriasis

erwijs patiënten of consulteer een reumatoloog als patiënten met psoriasis een artritis hebben die langer duurt dan 3 weken, of eerder als er een sterk vermoeden is van artritis psoriatica. Deze termijn is verlaagd en komt nu overeen met het advies in de NHG-Standaard Artritis. Verwijs ook naar de reumatoloog bij een vermoeden op een spondylo-artritis, zoals bijvoorbeeld bij minstens drie maanden bestaande dagelijkse rugklachten bij een patiënt met psoriasis. Voor meer informatie over spondylo-artritis wordt verwezen naar de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn.

Aandachtspunten bij tweedelijns-medicatie

In de standaard werd al aandacht besteed aan aandachtspunten bij tweedelijns-medicatie. De tekst is ingekort en herschreven. Het advies is als huisarts geen systemische medicatie voor psoriasis voor te schrijven of te herhalen. Hoewel huisartsen deze medicatie niet zelf voorschrijven werd de globale informatie over deze middelen gewaardeerd en daarom behouden.

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Psoriasis is chronische huidaandoening, waarbij de klachten zich niet altijd beperken tot jeuk en pijn alleen.

Deze korte e-learning, gebaseerd op de NHG-Standaard Psoriasis, biedt u een helder overzicht van de verschillende vormen van psoriasis en de daarbij passende behandelingen.

 Accreditatie: 0.5 punt.

Er komt geen standalone podcast met een werkgroeplid. Wel wordt de NHG-Standaard besproken in de nieuwsitems van H&W januari. In deze podcast bespreken we altijd de belangrijkste nieuwsberichten uit H&W, en in dit onderdeel bespreken de podcastmakers nu ook de belangrijkste wijzigingen uit de NHG-Standaard. 

Er zijn geen nieuwe kennislacunes over dit onderwerp.

De teksten op Thuisarts.nl zijn aangepast in lijn met de nieuwe standaard. Zo is de behandeling met ontschilferingsmiddelen toegevoegd. Er is ook een nieuwe tekst met smeerinstructies voor de verschillende behandelingen: Ik smeer mijn huid in bij psoriasis