U bent hier

Dossier Palliatieve zorg / levenseinde

Laatste aanpassing. 3 december, 2021

Palliatieve zorg in Nederland is onderdeel van reguliere huisartsenzorg en huisartsen zijn in staat kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen.

Het NHG wil door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing de deskundigheid van huisartsen met betrekking tot palliatieve zorg verder vergroten, en de huisartsen adviseren en ondersteunen bij behandeling en begeleiding van patiënten in de palliatieve fase. Het NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg (2009) beschrijft hoe huisartsen goede palliatieve zorg kunnen (blijven) bieden, en wat de context en randvoorwaarden hiervoor zijn.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

2 december, 2021
Tijdig praten over het levenseinde met uw patiënten is belangrijk. Er is dan nog genoeg rust en energie voor de patiënt om na te denken en om met u door te praten over wensen en verwachtingen. Dit...

Publicaties

Het doel van deze leidraad is het ondersteunen van zorgverleners bij het uitvoeren van advance care planning (ACP), ook wel proactieve zorgplanning genoemd, ten tijde van de COVID-19-pandemie.
Verenso, het NHG en V&VN beogen met deze LESA te bereiken dat huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners nauwer samenwerken om tijdig anticiperende besluiten over reanimatie te nemen in samenspraak met kwetsbare ouderen. Daarmee kan bijgedragen worden aan de verbetering van de kwaliteit van leven omdat de zorg rond het levenseinde daardoor beter afgestemd kan worden op de wensen van de patiënt.