U bent hier

Dossier Palliatieve zorg / levenseinde

Laatste aanpassing. 8 augustus, 2018

Palliatieve zorg in Nederland is onderdeel van reguliere huisartsenzorg en huisartsen zijn in staat kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen.

Het NHG wil door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing de deskundigheid van huisartsen met betrekking tot palliatieve zorg verder vergroten, en de huisartsen adviseren en ondersteunen bij behandeling en begeleiding van patiënten in de palliatieve fase.

 

Dossierhouder: Mariëlle van Avendonk

Nieuws

8 juni, 2017
Iedereen die niet gereanimeerd wil worden kan vanaf vandaag een niet-reanimerenpenning aanschaffen via de Patiëntenfederatie Nederland.

Publicaties

Verenso, het NHG en V&VN beogen met deze LESA te bereiken dat huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners nauwer samenwerken om tijdig anticiperende besluiten over reanimatie te nemen in samenspraak met kwetsbare ouderen. Daarmee kan bijgedragen worden aan de verbetering van de kwaliteit van leven omdat de zorg rond het levenseinde daardoor beter afgestemd kan worden op de wensen van de patiënt.
De LESA geeft aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen en wijkverpleegkundigen bij de diagnostiek en begeleiding van patiënten met dementie en hun naasten.