U bent hier

Dossier Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Laatste aanpassing. 10 juni, 2022

Psychische problemen komen veel voor in de Nederlandse bevolking. Op jaarbasis kampt bijna 20% van de volwassenen met psychische problematiek. Het gaat hierbij vooral om depressie, angst, slapeloosheid en stress. Dikwijls zijn psychische en lichamelijke problemen verweven. De huisarts is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en werkt in de zorg steeds meer samen met de POH-GGZ.

Sinds 2014 is geestelijke gezondheidszorg (GGZ) door de overheid omgevormd naar een stelsel met drie echelons:

  1. De huisarts met praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ)
  2. De generalistische basis GGZ
  3. De gespecialiseerde GGZ

De huisarts vervult de rol van poortwachter en verwijst patiënten zo nodig naar de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Er moet sprake moet zijn van een vermoeden van een DSM geclassificeerde psychische stoornis om als patiënt in aanmerking te komen voor een behandeling in de GGZ die wordt vergoed.

Het NHG maakt een breed palet aan producten voor de ondersteuning van het werk van de huisartsen en POH-GGZ en de samenwerking met andere professionals. U treft een overzicht hiervan aan. Publieks- en patiënteninformatie is te vinden op Thuisarts.nl.

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

1 april, 2019
De NHG-Standaarden Angst en Depressie zijn gedeeltelijk herzien. Bij beide NHG-Standaarden gaat het om: voorschrijven van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) aan jongvolwassenen (18...

Publicaties

Onder e-health verstaan we elke vorm van digitaal ondersteund contact tussen huisarts en patiënt. Bij ggz gaat het dan vooral om digitale, online hulpprogramma’s die patiënten via internet zelfstandig of onder begeleiding van een zorgverlener kunnen doorlopen. Veel van deze programma’s zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en problem solving therapy die oorspronkelijk zijn ontwikkeld en gevalideerd voor de tweede lijn. Maar wat houdt goede e-health in de eerste lijn eigenlijk in?
De Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken geven aanbevelingen voor de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk met de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz bij de zorgverlening aan volwassenen met psychische problematiek en aandachtspunten voor regionale afstemming.