Rol NHG

Het NHG ondersteunt Digizo.nu door mee te werken in de verschillende teams die binnen het programmabureau werkzaam zijn. Het NHG is geen IZA-lid maar kiest er wel voor om zich inhoudelijk te verbinden aan het platform. Hiermee willen we huisartsen zelf de kans geven om de juiste afweging te kunnen maken voor het gebruik van digitale zorgtoepassingen.
Zo draagt NHG bij aan het stimuleren en optimaliseren van digitaal ondersteunde zorg binnen de huisartsvoorziening, een van onze belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.

Onze rol is als volgt:

  • Het NHG ondersteunt bij de selectie en prioritering van kansrijke zorgprocessen. Daarnaast adviseert het NHG over medisch-inhoudelijke kwaliteitsnormen voor de toetsing en de methodiek voor de waardebepaling en evaluatie in de praktijk. Het NHG toetst de digitale toepassingen zelf niet.
  • Het NHG verricht haar werkzaamheden in voortdurende afstemming met de andere landelijke huisartsenkoepels LHV en InEen. Die samen met organisaties van andere sectoren – zoals de verzorgenden, medisch specialisten, patiënten, gemeentes – het IZA-akkoord hebben ondertekend. Het hoofddoel is om gezamenlijk te leren wat wel en niet werkt in de praktijk en zo de zorg beschikbaar te houden voor de toekomst.

Digizo.nu voor brede opschaling

Binnen Digizo worden afspraken gemaakt over de randvoorwaarden voor brede opschaling. Ook wordt er hulp voor implementatie en opschaling geboden. Daarnaast worden (systeem)knelpunten besproken, die brede opschaling in de weg staan. Alle kennis, ervaring en geleerde lessen die hieruit voortkomen, worden openbaar beschikbaar gesteld voor alle organisaties in de zorg en ondersteuning.

Met alles wat we doen hebben we de mensen werkzaam in de zorg en ondersteuning voor ogen. Om hen te ontlasten, waardoor zij meer tijd aan de cliënt of patiënt kunnen besteden.” – Michel Hofman, programmadirecteur van Digizo.nu

Momenteel werkt Digizo aan bijna 20 processen, waarvan de eerste resultaten al beschikbaar zijn via de ‘proceszoeker’. Voor de huisartsenzorg zijn dat consultvoorbereiding/digitale triage, digitale consultatie en telemonitoring.

Meer informatie