Doel campagne

Doel van de campagne is artsenberoepen – waaronder de opleiding tot huisarts – midden in de samenleving steviger op de kaart te zetten. De campagne – aangejaagd door SBOH – is erop gericht geneeskundestudenten en basisartsen te inspireren zich te oriënteren op een artsenberoep buiten het ziekenhuis en daarvoor te kiezen.  

Voldoende goed opgeleide artsen in buurten en wijken  

Kees Esser, voorzitter Raad van Bestuur SBOH, “we verplaatsen steeds meer zorg naar buiten het ziekenhuis. Toch lijkt de opleiding geneeskunde nog steeds één grote reclamecampagne te zijn voor werken als arts in het ziekenhuis. Dat moet anders. Want voor het waarborgen van goede zorg zijn ook buiten het ziekenhuis veel goede artsen nodig. Artsen die in de wijken verschil maken voor jong en oud. Daarom zetten we deze prachtige artsenberoepen buiten het ziekenhuis nu samen met de opleidingen steviger op de kaart. Dat doen we onder andere met deze campagne, die weer onderdeel is van ons actieplan ‘tegengaan artsentekort’.” 

Over de campagne THE NEXT LEVEL DOKTER  

In de campagne staat de dokter midden in de samenleving centraal. Dat is de next level dokter. Deze dokter is actief in de wijk, komt ‘binnen’ bij mensen, beweegt zich in hún omgeving en kan in diverse momenten van hun leven een rol spelen. Van jong tot oud. Deze dokter kijkt naar de mens in zijn totaliteit en werkt samen met anderen aan de gezondheid van mensen en de samenleving.  

Gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen 

Het NHG steunt de campagne van de SBOH. Eric Scheppink, voorzitter Raad van Bestuur NHG,

“huisartsen zijn een cruciale schakel in de samenleving. Zij blijven nodig, vandaag, morgen en in toekomst. Het is daarom belangrijk dat we voldoende huisartsen blijven opleiden. Wij zijn  enthousiast over het initiatief van SBOH. Ook blijven wij – samen met onze partnerorganisaties – ook structureel en op lange termijn graag betrokken bij het enthousiasmeren van geneeskundestudenten en basisartsen voor het huisartsenvak.”