In Nederland is het antibioticaresistentie probleem minder groot dan in veel andere landen door een restrictief prescriptiebeleid van antibiotica. Toch is het belangrijk dat Nederland waakzaam blijft.

Afgelopen zomer verscheen het jaarlijkse Nethmap/maran-rapport over antibioticaprescriptie en -resistentie bij mensen en dieren in Nederland.

Tijdens de coronapandemie hebben huisartsen en ziekenhuizen in totaal minder antibiotica voorgeschreven. Het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica is in de afgelopen twee jaar gelijkgebleven. Bij sommige bacteriesoorten is de resistentie afgenomen. Echter, bij andere bacteriesoorten, zoals de soorten die milde huidinfecties veroorzaken, is de resistentie wel toegenomen.

In Nederland organiseren de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) organiseerde in samenwerking met de SWAB november diverse regionale en landelijke (online) activiteiten rondom dit thema, zie Actieweek WAAW 2022 Regionale Zorgnetwerken ABR i. | SWAB, met onder andere twee interessante webinars.

Klik hier voor meer informatie over de actieweek.