De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Mededelingen en reflectie Raad van Bestuur
 • Jaarplan en begroting 2023
 • Stand van zaken Meerjarenbeleidsplan
 • Actualisering reglement Huisarts en Wetenschap
 • Voordrachten en benoemingen

Toegang online ALV

Om de ALV zo soepel mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal spelregels:

 • Deelnemen is mogelijk als u NHG-lid bent
 • Aanmelden kan via uw persoonlijke uitnodiging (verstuurd per e-mail op 1 december)
 • Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke bevestiging
 • Vanaf 8 december zijn de vergaderstukken beschikbaar op het besloten gedeelte op nhg.org
 • Op 15 december ontvangt u in de ochtend de URL om toegang te krijgen tot de ALV
 • Heeft u vragen voor de rondvraag of overige vragen? Mail dan naar secretariaatrvb@nhg.org

ALV in 2023

De vergaderdata voor volgend jaar zijn al bekend, zet u deze vast in uw agenda? De reguliere vergaderingen vinden plaats op donderdag 22 juni 2023 en donderdag 14 december 2023.