Het NHG sluit zich aan bij de adviezen van de LAN en adviseert:

  • Reserveer beschikbare salbutamol aerosolen voor kinderen < 6 jaar en de behandeling van een acute longaanval. 
  • Bekijk of bij patiënten > 6 jaar die een salbutamol aerosol gebruiken uitgekomen kan worden met een poederinhalator of autohaler (bij kinderen 6-11 jaar). 
  • Beperk, waar mogelijk, het gebruik van thuisverneveling van salbutamol. 

NHG Standaarden

In tabel 4 van de NHG-Standaard Astma bij volwassenen en tabel 8 van de NHG-Standaard COPD staat meer informatie over de alternatieve kortwerkende luchtwegverwijders, toedieningsvormen en doseringen. Voor kinderen staat deze informatie in tabel 10 van de NHG-Standaard Astma bij kinderen

LAN aanbevelingen

De LAN, waarin alle in ons land bij de longzorg betrokken partijen verenigd zijn, heeft aanbevelingen en een schema met alternatieven opgesteld. Dit schema is voor iedereen beschikbaar op de website van de Long Alliantie Nederland. 

Meer informatie