Digitaal B-formulier op Zorgdomein

Samen met Zorgdomein heeft het CBS gewerkt aan een digitaal B-formulier dat u vindt onder ’Melding doen‘ in Zorgdomein. Het formulier wordt voor een deel automatisch ingevuld. De ontbrekende gegevens kunt u aanvullen en vervolgens kunt u het formulier rechtstreeks bij het CBS indienen. Uitvaartverzorgers zijn geïnformeerd over deze ontwikkeling. Zij hoeven nu minder B-formulieren naar de gemeente te brengen.

Gewijzigd B-formulier

De inhoud van het nieuwe formulier is op aanraden van artsen op enkele onderdelen gewijzigd. Zo wordt gevraagd naar de aard van het overlijden en is er ruimte opgenomen om in de keten van doodsoorzaken een extra optie toe te voegen. Ook vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er enkele veranderingen.

Niet verplicht om digitaal aan te leveren

Artsen zijn niet verplicht het B-formulier digitaal aan te leveren, de keuze hiervoor is vrijwillig. De eerdergenoemde wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de papieren versie van het B-formulier. Dit nieuwe formulier is sinds begin 2022 beschikbaar bij uw gemeente. De aangepaste versie is te herkennen aan het jaartal vermeld op het formulier. De procedure van indienen van het papieren formulier blijft hetzelfde.

Inhoudelijke of technische vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over het B-formulier? Stel deze aan Team Doodsoorzakenstatistiek via de projectgroep doodsoorzakenstatistiek@cbs.nl.

Heeft u technische vragen? Stel deze aan support@zorgdomein.nl.