Vaststellen B12-tekort

Deze klinieken zijn omstreden, omdat ze patiënten met uiteenlopende klachten vitamine B12-injecties toedienen, zonder dat dit wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Senior wetenschappelijk medewerker Tjerk Wiersma van het NHG vertelt in de uitzending dat er veel te doen is rond het vaststellen van een B12-tekort. Een vermeend B12-tekort kan worden vastgesteld door te kijken naar de waarde in het bloed. Als de waarden te laag zijn én er is sprake van bepaalde klachten, dan kan er sprake zijn van een tekort.

Klinische verschijnselen

Een vastgesteld tekort aan vitamine B12 kan leiden tot klinische verschijnselen. De moeilijkheid is echter dat er geen test bestaat waarmee een tekort aan vitamine B12 kan worden aangetoond of uitgesloten als oorzaak van klachten. Er is geen overtuigend bewijs waaruit zou blijken dat een lage B12-spiegel geassocieerd kan worden met klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid of concentratieproblemen. Zulke klachten hebben meestal andere oorzaken. Bovendien worden in sommige klinieken, bij een normaalwaarde B12 in het bloed, toch beweerd dat er een tekort is, waarna injecties met B12 worden gegeven. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt eveneens. Ook is er geen bewijs dat injecties beter werken dan oraal B12.

Uitzending terugluisteren

Naast Tjerk Wiersma komen ook huisarts Rinske van de Goor (tevens bestuurslid VPH en columnist Volkskrant) en Nico Terpstra (voormalig huisarts en ex-voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij) aan het woord in de uitzending.

Relevante informatie

NHG-Standpunt | Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie

Huisarts & Wetenschap | Geen voorkeur voor injectie bij vitamine B12-tekort

Thuisarts.nl | Vitamine B12