Belangrijkste aandachtspunt 

  • Vestibulaire revalidatie zonder begeleiding is toegevoegd als behandeloptie bij draaiduizeligheid die > 1 maand bestaat. 

Vestibulaire revalidatie 

Uit onderzoek blijkt dat vestibulaire revalidatie thuis, waarbij patiënten zelfstandig oefeningen uitvoeren, even effectief is als vestibulaire revalidatie onder begeleiding van een oefen- of fysiotherapeut. In de nieuwe aanbeveling kan de huisarts patiënten met klachten passend bij perifere draaiduizeligheid, zoals positieduizeligheid (BPPD), neuritis vestibularis of de ziekte van Ménière, wijzen op de mogelijkheid van het zelfstandig uitvoeren van vestibulaire revalidatie. Deze oefeningen kunnen thuis uitgevoerd worden aan de hand van filmpjes of een beschrijving

Aanvulling op huidige aanbeveling 

Dit is een aanvulling op de huidige aanbeveling om patiënten met draaiduizeligheidsklachten die langer bestaan (arbitrair > 3 maanden) te verwijzen naar een oefen- of fysiotherapeut die getraind is in vestibulaire revalidatie.

Patiëntinformatie op Thuisarts.nl 

Er is een pagina over vestibulaire revalidatie gemaakt op Thuisarts.nl: Ik ga speciale oefeningen doen tegen duizelig zijn. In deze tekst leggen we uit hoe iemand de oefeningen kan doen met tekst en filmpjes. Ook leggen we uit hoe de oefeningen steeds moeilijker gemaakt kunnen worden. 

E-learning Vestibulaire revalidatie zonder fysieke begeleiding 

Deze korte e-learning leert u meer over de verschillende toepassingen van vestibulaire revalidatie zonder fysieke begeleiding aan de hand van instructiemateriaal. Met behulp van brochure, app of instructiefilms voert een patiënt gedurende een aantal weken iedere dag oefeningen uit om langdurige duizeligheidsklachten te verminderen. 

Na het maken van deze korte e-learning: 

  • kent u de juiste indicaties voor het toepassen van vestibulaire revalidatie 
  • weet u hoe de patiënt vestibulaire revalidatie thuis kan toepassen