U bent hier

Zoekstrategieën Richtlijn Hygiëne & infectiepreventie

Het aantal gevonden artikelen per zoekvraag staat vermeld tussen vierkante haken.

Relevante artikelen die verschenen na de searches op basis van de uitgangsvragen, zijn in voorkomende gevallen uiteraard ook meegenomen. Nieuwe artikelen werden getraceerd door middel van een algemene search voorafgaand aan het interne overleg over de conceptrichtlijn. Het selectie- en beoordelingsproces bij de nieuw gevonden artikelen was hetzelfde als bij de initieel gevonden artikelen.

Uitgangsvraag 1A (NHG)

Noodzaak steriel werken [30]

Zoekdatum

Juli 2013

Database

Zoektermen

PUBMED

"Gloves, Surgical/utilization"[Mesh] NOT (HIV OR STI)

 

Uitgangsvraag 1B (NHG)

Noodzaak steriel werken & immuuncompetentie [30]

Zoekdatum

Juli 2013

Database

Zoektermen

PUBMED

"Immunocompetence"[Mesh] AND (sepsis[tiab] OR wound infection[tiab] OR wound infections[tiab]) NOT (HIV OR STI OR asia[mh] OR africa[mh])

 

Uitgangsvraag 2 (NHG)

Desinfectie huid [127]

Zoekdatum

Juli 2013

Database

Zoektermen

PUBMED

(disinfection/methods[mh] AND (skin/microbiology[mh] OR skin[tiab])) OR skin disinfection[tiab]

 

Uitgangsvraag 3A (NHG)

Cauterisatie [51]

Zoekdatum

Augustus 2013

Database

Zoektermen

PUBMED

(Hygiene/methods[mh] OR Infection Control/methods[mh] OR asepsis/methods[mh] OR antisepsis/methods[mh] OR equipment contamination/prevention and control[mh] OR infection/prevention and control[mh] OR Cross Infection/prevention and control[mh] OR Sterilization/instrumentation[mh] OR Surgical Wound Infection/prevention and control[mh] OR Hygiene[mh] OR Infection Control[mh] OR equipment contamination[mh] OR Cross Infection[mh] OR hygiene[tiab] OR infection control[tiab] OR disinfection[tiab]) AND (Cautery[mh] OR Electrocoagulation[mh] OR cauter*[tiab] OR electrocoagulat*[tiab])

 

Uitgangsvraag 3B (NHG)

Cauterisatie en rookgevaar [89]

Zoekdatum

Januari 2014

Database

Zoektermen

PUBMED

(Cautery[mh] OR Electrocoagulation[mh] OR cauter*[tiab] OR electrocoagulat*[tiab] OR electrocauter*[tiab] OR diathermy[tw] OR electrosurgery[tw]) AND smoke[tw]

 

Uitgangsvraag 4 (NHG)

Risico’s latex handschoenen [110]

Zoekdatum

Juli 2013

Database

Zoektermen

PUBMED

gloves, protective/adverse effects[mh]

 

Uitgangsvraag 5A (NHG)

Steriele versus niet-steriele handschoenen [38]

Zoekdatum

Januari 2014

Database

Zoektermen

PUBMED

(Gloves, Surgical[mh] OR sterile gloves[tiab] OR nonsterile gloves[tiab]) AND (Sterilization[mh] OR infection control[tiab]) AND (Wound Infection/prevention and control[mh] OR lacerations/surgery[mh] OR surgical procedures, minor[mh] OR sutures[mh] OR skin neoplasms/surgery[mh] OR uncomplicated wound repair[tiab] OR simple wounds[tiab] OR minor surgery[tiab] OR skin surgery[tiab])

 

Uitgangsvraag 5B (KNOV)

Steriele versus niet-steriele handschoenen bij het hechten [8]

Zoekdatum

Februari 2014

Database

Zoektermen

PUBMED

((gloves,surgical[majr] OR glove*[tiab] OR sterile glove*[tiab] OR clean glove*[tiab] OR non-sterile glove*[tiab] OR nonsterile glove*[tiab])) AND (("Episiotomy"[Mesh] OR episiotom*[tiab]))

 

Uitgangsvraag 5C (KNOV)

Steriele versus niet-steriele handschoenen tijdens vaginaal toucher [30]

Zoekdatum

Februari 2014

Database

Zoektermen

PUBMED

(("Vagina"[Mesh:NoExp] OR vagina*[tiab]) AND (palpation*[tiab] OR "Palpation"[Mesh:NoExp] OR examination*[tiab]) OR "Gynecological Examination"[Mesh] OR gynecological examination*[tiab] OR vaginal examination*[tiab] OR gynecological exam*[tiab] OR vaginal exam*[tiab]) AND ("Gloves, Protective"[Mesh:NoExp] OR protective glove*[tiab] OR gloves, surgical[majr] OR glove*[tiab] OR latex glove*[tiab] OR non-sterile glove*[tiab] OR nonsterile glove*[tiab] OR sterile glove*[tiab] OR clean glove*[tiab])

 

Uitgangsvraag 6 (KNOV)

Risico op latexsensibilisatie en latexallergie (prevalentie) [28]

Zoekdatum

Februari 2014

Database

Zoektermen

PUBMED

(((((("Patients"[Mesh:NoExp] OR patient*[tiab] OR cliënt*[tiab] OR "Pregnant Women"[Mesh] OR pregnant women[tiab] OR pregnant woman[tiab] OR "Health Personnel"[Mesh] OR Health Care Provider*[tiab] OR Healthcare Provider*[tiab] OR "Nurse Midwives"[Mesh] OR Nurse-Midwife[tiab] OR Nurse Midwife[tiab] OR Nurse-Midwives[tiab] OR nurse midwives[tiab] OR "Midwifery"[Mesh] OR midwife[tiab] OR midwives[tiab])) AND ("Gloves, Protective"[Mesh:NoExp] OR protective glove*[tiab] OR gloves, surgical[majr] OR glove*[tiab] OR sterile glove*[tiab] OR clean glove*[tiab] OR non-sterile glove*[tiab] OR nonsterile glove*[tiab])) AND (((("Latex"[Mesh] OR "Rubber"[Mesh:NoExp] OR latex[tiab] OR rubber*[tiab]) AND ("Hypersensitivity"[Mesh:NoExp] OR hypersensitivit*[tiab] OR "Allergy and Immunology"[Mesh:NoExp] OR allerg*[tiab]))) OR ("Latex Hypersensitivity"[Mesh] OR Latex Hypersensitivit*[tiab] OR rubber latex allerg*[tiab] OR natural rubber latex allerg*[tiab] OR rubber allerg*[tiab] OR latex allerg*[tiab]))) AND (Humans[Mesh] AND ( Dutch[lang] OR English[lang])))) AND (non-latex glove*[tiab] OR non latex glove*[tiab] OR nonlatex glove*[tiab])

 

Algemene vraag

Eindsearch vanaf februari 2014 [218]

Zoekdatum

Juni 2016

Database

Zoektermen

PUBMED

((Hygiene/methods[majr] OR Infection Control/methods[Majr] OR asepsis/methods[majr] OR antisepsis/methods[majr] OR equipment contamination/prevention and control[majr] OR infection/prevention and control[majr] OR Blood Specimen Collection/methods[Majr] OR Cross Infection/prevention and control[Majr] OR Hand Hygiene/methods[Majr] OR Hand Disinfection/methods[Majr] OR Sterilization/instrumentation[Majr] OR (Surgical Wound Infection/prevention and control[mh] AND (primary health care[mh] OR general practice[tiab] OR family practice[mh])) OR Wound Infection/prevention and control[Majr]) NOT (surgery[sh] OR dental OR dentist OR dentistry OR STI[tiab] OR STIs[tiab] OR pandemic OR epidemic OR hospitalization)) AND ((meta-analysis[pt] OR meta-anal*[tw] OR metaanal*[tw]) OR (quantitativ* AND review*[tw] OR systematic* AND review*[tw] OR methodologic* AND review*[tw]) OR (review[pt] AND (medline[tw] OR Cochrane[tw])) NOT (letter[pt] OR comment[pt] OR editorial[pt]))