Tijd: 16.20 – 17.05 uur

Door: Trudy Dehue, emeritus hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen 

Feiten en normen zijn niet gescheiden zoals velen denken of claimen. Ze zijn juist innig verstrengeld met elkaar, want er komt ook nog altijd een definitie van goed onderzoek bij kijken. Zelfs de beste wetenschap kan daarom ‘de’ werkelijkheid niet weerspiegelen. Dat laatste is van groot belang, omdat aanvankelijk zachte feiten wel harde waarheden kúnnen worden, omdat de werkelijkheid ernaar wordt ingericht. Achter elk feit schuilt namelijk een verhaal van waarden; de zachte kant. Wie het aantal mensen vaststelt dat in armoede leeft, heeft eerst een definitie van armoede bepaald. Farmaceuten die testen of een nieuw medicijn tegen depressie helpt, legden eerst vast wat als depressie telt. De definitie van depressie bepaalt immers of we vinden dat iemand gedeprimeerd is en behandeling nodig heeft. Zo bepalen wetenschappers waarden en normen.  
Net als bij ons voedsel zit het verschil in de kwaliteit van de ingrediënten waaruit het eindproduct is samengesteld. En net als bij ons voedsel zou de samenstelling van de feiten openbaar moeten zijn. Dat dient de kwaliteit ervan, maar ook de democratie. 

Benieuwd naar het volledige verhaal over de zachte, normatieve kant van harde feiten? Woon de keynote bij over het belang van democratische wetenschap.