U bent hier

Voorwaarden

Regulier NHG-lidmaatschap

 • Uitsluitend praktiserende huisartsen met BIG-registratie komen in aanmerking voor het reguliere NHG lidmaatschap.
 • Huisartsen die niet meer praktiserend zijn, maar van wie de registratie nog niet verlopen is, kunnen kiezen tussen het reguliere lidmaatschap en een overig buitengewoon lidmaatschap.
 • Geregistreerde huisartsen met een als huisarts geregistreerd staande partner die praktiserend huisarts-lid is, komen in aanmerking voor het partner-lidmaatschap.
 • In bijzondere gevallen kan het NHG-bestuur een huisarts van wie de registratie verlopen is, als NHG-lid toelaten.
 • Huisartsen in opleiding komen zonder selectie in aanmerking voor het aios-lidmaatschap.

Overig NHG-lidmaatschap

 • Overige leden kunnen natuurlijke personen zijn die het NHG-bestuur als zodanig toelaat.
 • Huisartsen die niet meer praktiseren, maar van wie de registratie nog niet verlopen is, kunnen kiezen tussen het NHG-lidmaatschap en het Overig NHG-lidmaatschap.
 • Rustende huisartsen en ex-huisartsen worden alleen toegelaten tot de categorie Overig NHG-lidmaatschap vanuit een reeds bestaand NHG-lidmaatschap.
 • In alle gevallen besluit het NHG-bestuur of een overig lid als zodanig wordt toegelaten.
 • Buitengewone leden kunnen natuurlijke personen zijn die niet in aanmerking komen voor het NHG-lidmaatschap, maar die wel een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG hebben.

Voorwaarden starterstarief

 • Je komt in aanmerking voor het starterstarief als je binnen 1 jaar na afstuderen lid wordt van het NHG.
 • Alleen huisartsen met een BIG-registratie komen in aanmerking voor het starterstarief.
 • Het starterstarief bedraagt € 299,- voor een volledig kalenderjaar (de contributie voor het jaar waarin je lid wordt, wordt naar rato berekend. Het daaropvolgende volledige kalenderjaar betaal je € 299,-).
 • Het contributiebedrag is fiscaal aftrekbaar.
 • Lidmaatschap bij het NHG is per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).
 • Betaling van het NHG-lidmaatschap gaat per automatische incasso. De incasso van een al lopend kalenderjaar vindt plaats enkele weken na aanmelding. De incasso van het volle kalenderjaar vindt plaats in het eerste kwartaal van dat desbetreffende jaar. Van beide incasso’s krijg je een factuur per e-mail. De incasso’s worden afgeschreven van het door jou opgegeven IBAN-nummer.
 • Het NHG-lidmaatschap met starterstarief geldt vanaf de maand na aanmelding tot en met het eerstvolgende volledige kalenderjaar (stel je wordt lid in mei 2020, dan geldt het starterstarief tot eind 2021). Het lidmaatschap wordt vervolgens automatisch omgezet naar een regulier lidmaatschap. De contributie van je lidmaatschap wordt dan berekend op basis van je jaarlijkse bruto-inkomsten. Zie de voorwaarden van het reguliere lidmaatschap hierboven en lees meer over de reguliere lidmaatschapskosten.

Overige informatie over het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap is inclusief een abonnement op het blad Huisarts en Wetenschap (dit geldt NIET voor het partnerlidmaatschap). Gelieve het ons te laten weten als u al een abonnement op Huisarts en Wetenschap heeft.
 • Het NHG-lid heeft geen bezwaar tegen het doorgeven van zijn of haar persoonsgegevens aan het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).
 • Met uw NHG-lidmaatschap kan uw praktijkondersteuner ook profiteren van enkele voordelen. Jaarlijks vragen wij u te controleren of het aan u gekoppelde poh-account correct is. Als wij geen bevestiging hiervan ontvangen, zullen wij het poh-account deactiveren. Meer informatie over poh-account.

Vrijstellingen

 • Leden van het NHG die 40 jaar of langer aaneengesloten lid zijn, worden vrijgesteld van contributie.
 • Leden van verdienste van het NHG (zie voor de voorwaarden de statuten) worden vrijgesteld van contributie.

Spelregels rondom wijzigingen en opzeggen van lidmaatschap

 • Bij onduidelijkheid/onzekerheid over inkomen vooraf kan achteraf de contributiecategorie worden aangepast.
 • Het wijzigen van de contributiecategorie kan tot maximaal één kalenderjaar terug. Dat wil zeggen dat tot en met het einde van 2020 de contributie van 2019 gewijzigd kan worden.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het volgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Hoewel het lidmaatschap in principe voor een jaar is, is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. De resterende contributie wordt terugbetaald bij:
  • overlijden
  • gestopt met praktiseren (door bijv. verlopen BIG registratie of uitoefenen ander beroep)
  • emigratie