U bent hier

Veelgestelde vragen

Lidmaatschap

Nee, het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet aan een groep verbonden zijn.

Dat is niet mogelijk. Het ‘partner lidmaatschap’ wordt enkel toegekend aan huisartsen die een huishouden met elkaar delen.

Dat kan met het ‘overig buitengewoon lidmaatschap’. Het reguliere lidmaatschap kan enkel toegekend worden aan huisartsen met een BIG-registratie.

Bij het bepalen van de lidmaatschapscategorie wordt er gekeken naar het brutojaarinkomen. Het 'inkomen' betreft alle inkomsten die betrekking hebben op de uitoefening van het huisartsenvak. Voor zelfstandige huisartsen geldt dat de inkomsten bestaan uit de praktijkomzet minus praktijkkosten (dus winst uit onderneming). Voor artsen in dienstverband geldt het brutojaarinkomen minus beroepskosten. Het gaat dus niet om het belastbaar inkomen. Inkomsten uit een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids- en/of zwangerschapsuitkering of een ziektewetuitkering, vallen onder inkomsten voor zover die betrekking hebben op de huisartsenaanstelling.

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Indien u uw lidmaatschap niet wilt voortzetten, kunt u dit opzeggen en zich bij terugkeer opnieuw aanmelden. Indien gewenst, kunnen wij H&W kosteloos naar het buitenland versturen.

Maak een schatting van wat u denkt te gaan verdienen. Mocht achteraf (tot één jaar later) blijken dat het een andere categorie had moeten zijn, dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij de nota corrigeren.

U betaalt naar rato. Indien u bijvoorbeeld halverwege het lidmaatschapsjaar uw opleiding heeft afgerond, betaalt u alleen nog de resterende maanden van dat verenigingsjaar.

U kunt uw factuur afdrukken door gebruik te maken van de standaard functionaliteit van uw browser. U kunt met deze functionaliteit de factuur ook opslaan als pdf-bestand.

De jaarlijkse contributiefactuur wordt digitaal verstuurd.

Wellicht is er iets veranderd in uw situatie of heeft u andere vragen. Neem contact met ons op via info@nhg.org of 030-2823500.