Het Standpunt Huisarts en spoedzorg (juni 2013) omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel binnen kantooruren als daarbuiten.

Het besteedt aandacht aan de taak en functie van de huisarts in de spoedzorg en de samenwerking in de spoedzorgketen. Omdat de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorgketen onlosmakelijk is verbonden met de organisatie van de zorg, wordt ook dit aspect nadrukkelijk behandeld.