U bent hier

Beheer medische hulpmiddelen van een huisartsvoorziening

Een medisch hulpmiddel is elk instrument, apparaat, software, implantaat of ander artikel bestemd voor specifieke medische doeleinden. Er zijn ook medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek.

Dit zijn diagnostische testen waarmee monsters afkomstig uit het menselijk lichaam, zoals bloed of urine, buiten het lichaam worden onderzocht, zoals bloedglucosemeters en point-of-care-testen (POCT).

 > Lees meer over medische hulpmiddelen, CE-markering, implantaten en software als hulpmiddel.

Gebruiksmiddelen en verbruiksmiddelen

Binnen de term medische hulpmiddelen maakt men onderscheid tussen gebruiksmiddelen die herbruikbaar zijn, zoals een reflexhamer en onderzoeksbank, en verbruiksmiddelen voor eenmalig gebruik, zoals tongspatels, infuusnaalden, verbandmiddelen en andere disposables.
Wet- en regelgeving en richtlijnen bepalen waaraan uw medische hulpmiddelen moeten voldoen wat betreft kwaliteit, uitgebreidheid en de noodzakelijke voorraad (uw basisuitrusting).

Uw basisuitrusting hangt af van:

  • uw zorgaanbod
  • gebruik van het aantal hulpmiddelen binnen een bepaalde periode
  • mate van beschikbaarheid gedurende het onderhouds- en reinigingsproces van de hulpmiddelen

> Lees meer over de nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen

 Naar boven ↑

Beheer en onderhoud medische hulpmiddelen

In de lijst Basisuitrusting medische hulpmiddelen (pdf) staan medische hulpmiddelen en materialen opgenomen die aanbevolen worden om in de praktijk of tijdens een visite beschikbaar te hebben.

Om de medische hulpmiddelen goed werkzaam te houden, is het nodig dat uw praktijk beschikt over:

  • een systeem voor periodiek onderhoud
  • een systeem voor ijken en kalibreren
  • een volledig en actueel overzicht (inventarislijst)

De huisarts kan de inkoop en het beheer van medische hulpmiddelen aan praktijkmedewerkers delegeren; de huisarts blijft eindverantwoordelijk (zie themapagina Delegeren van medische handelingen). Voor het beheer van medische hulpmiddelen kunt u gebruik maken van de Voorbeeldprotocol Beheer en onderhoud medische hulpmiddelen (pdf).

Binnen de huisartsenpraktijk zijn maatregelen mogelijk om te verduurzamen. Het E-book De groene huisartsenpraktijk bevat handvatten, tips en uitleg om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming van gebouw, inrichting, praktijk- en consultvoering. 

Naar boven ↑

Beheer geneesmiddelen

Voor het beheer van geneesmiddelen kunt u gebruik maken van het voorbeeldprotocol Beheer van geneesmiddelen. In de bijlage van dit protocol vindt u een voorbeeld checklist met geneesmiddelen voor frequent voorkomende praktijkhandelingen in de praktijk; tevens is de Checklist Geneesmiddelen in spoedeisende situaties beschikbaar. De checklists kunnen worden gebruikt om vast te leggen welke geneesmiddelen op voorraad dienen te zijn, in welke hoeveelheden, wat de houdbaarheid is en op welke wijze ze bewaard moeten worden.

Naar boven ↑