De aan- en afmelding voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor vanavond kan helaas niet meer via deze link.

Gezien het korte tijdsbestek vragen wij u om een e-mail te sturen naar secretariaatrvb@nhg.org. Indien u zich wilt aanmelden, vragen wij u ook uw NHG-lidnummer te vermelden.