U bent hier

NHG-Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Organisatie  

Deze opleiding wordt door de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCG Groningen ontwikkeld en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met het NHG en de LHV.

Plaats

Om de reisafstand vanuit heel Nederland aanvaardbaar te maken, zullen de eendaagse bijeenkomsten in Zwolle plaatsvinden.

Introductie

De opleiding bestaat uit een cursorisch gedeelte, waarin kennis, denkmodellen en ‘tools’ aan bod komen. Daarnaast worden vaardigheden getraind in GGZ interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, en oplossingsgerichte therapie. Ook worden vaardigheden geleerd in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, en supervisie verlenen aan praktijkondersteuners.

Tijdens een praktijkgedeelte wordt stage gelopen. Daarbij wordt zelfstudie verwacht, waarin opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt en teruggekoppeld naar de opleidingsgroep.

Men kan ook gezamenlijke stageprojecten ontwikkelen in kleine intervisiegroepen, deze intervisiegroepen zijn ook bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen .

De opleiding duurt twee jaar. Elke maand wordt één dag cursorisch onderwijs gegeven, op de donderdag, en vier keer is er een tweedaagse bijeenkomst (op donderdag en vrijdag).

Meer informatie en aanmelding

Informatie kunt u opvragen bij de opleidingscoördinatoren:

Marian Oud (m.j.t.oud@home.nl)  en Ietje de Vries (ietjeadevries@gmail.com)

U kunt zich aanmelden bij Janny Stoppels. Haar e-mailadres is: J.Stoppels@umcg.nl

Kosten

De kosten van deze twee jaar durende opleiding bedragen tussen de 10.000 en 12.000 euro.