U bent hier

NHG-Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

NHG-Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In het voorjaar 2019 start de 6e leergang van de NHG-Kaderopleiding ggz.

U kunt zich nog aanmelden!

Doel

De opleiding tot kaderhuisarts betekent een verbreding en verdieping van je eigen ontwikkeling. Als kaderhuisarts kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ggz-zorg in de  huisartsenpraktijk.

De opleiding brengt je specifieke kennis  op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten en bereidt je voor op je rol als kaderhuisarts.

Als kaderhuisarts houd je je bezig met deskundigheidsbevordering, beleid en organisatie, intercollegiale advisering en consultatie. Je bent een onmisbare schakel in de keten(zorg).

Organisatie  

Deze opleiding wordt door de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCG ontwikkeld en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met het NHG en de Psyhag, expertgroep van kaderhuisartsen-ggz.

Informatie

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit een cursorisch deel, een praktijkgedeelte, zelfstudie en intervisie. De gemiddelde studiebelasting is 6 uur per week.

Eens per maand is er een onderwijsdag op de donderdag, vier keer is er een tweedaagse bijeenkomst (op donderdag en vrijdag).

De groepsgrootte varieert van 14-16 deelnemers. De cursusdagen zijn interactief en de deelnemers worden actief betrokken bij het programma.

Plaats

De eendaagse bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle, de tweedaagse bijeenkomsten in Eerbeek (bij Apeldoorn).

Inhoud

 • In het cursorisch gedeelte van de opleiding komen kennis, denkmodellen en ‘tools’ aan bod. Daarnaast worden vaardigheden getraind in GGZ interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, en oplossingsgerichte therapie. Ook worden vaardigheden geleerd in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, consultatie en het superviseren van praktijkondersteuners-ggz.

  Literatuurstudie en het schrijven van een klinische les zijn onderdeel van de wetenschappelijke vorming.
 • Het praktijkgedeelte bevat twee projecten die individueel worden ingevuld. Men kan kiezen uit de volgende gebieden:   
  • Beleid en Organisatie
  • Deskundigheidsbevordering
  • Psychologische interventies
  • Wetenschappelijke vorming
 • Van de deelnemers wordt zelfstudieverwacht, waarbij opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt en teruggekoppeld naar de opleidingsgroep.
 • Intervisie is een vast onderdeel van de opleiding en is bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen.

 Het samenstellen van een portfolio is een onderdeel van de opleiding. Hierin kunnen de deelnemers hun projecten, leerervaringen en reflectieverslagen beschrijven.

Accreditatie

De NHG-kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Huisartsen die de opleiding hebben afgerond kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB).

Kosten

De kosten van deze twee jaar durende opleiding bedragen tussen de 10.000 en 12.000 euro.

Meer info?

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten?  Neem dan contact op met de opleidingscoördinatoren:

Ietje de Vries: ietjeadevries@gmail.com

Marian Oud:  m.j.t.oud@home.nl

Aanmelding

U kunt zich per e-mail aanmelden bij Janny Stoppels:

j.stoppels@umcg.nl

Alle belangstellenden krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, waarbij we nader ingaan op motivatie en wederzijdse verwachtingen.

Meer informatie over de Kaderopleiding-ggz: zie de studiehandleiding van de huidige (5e) leergang.