U bent hier

Kaderopleiding Supervisie en Coaching

Volgende opleiding start in september 2022.

Organisatie

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Huisartsopleiding van het Julius Centrum van het UMC te Utrecht in Zeist.

Plaats

Het onderwijs vindt plaats in Zeist

Introductie

Huisartsen en medisch specialisten die deze opleiding hebben gevolgd kunnen diverse vormen van begeleiding verzorgen aan collega’s op het gebied van persoonlijk professioneel functioneren. In het CanMed’s competentieprofiel van de arts gaat het dan om taakgebied 2, 3 en 7: communicatie, samenwerking en professionaliteit. Zij hebben zich bekwaamd in het uitvoeren van kortere en langere coachingstrajecten, in het geven van supervisie aan groepen en individuen en in het begeleiden van intervisiegroepen. Ook kunnen zij coaching verzorgen bij loopbaanvragen en loopbaanproblemen en nascholing geven rond communicatie, leiderschap, professioneel gedrag en samenwerking.

In de opleiding leert de cursist zich te bekwamen in een breed scala aan begeleidingskundige vaardigheden. De NHG supervisoren/coaches kunnen werkzaam zijn in de opleiding tot huisarts, basisarts of medisch specialist en in een eigen begeleidingspraktijk, waarin zij supervisie en coaching verzorgen als nascholing voor praktiserende (huis)artsen en praktijkmedewerkers. Ook zijn zij actief in het verzorgen van nascholingen.

Wie de opleiding met succes heeft afgerond, is formeel erkend NHG-supervisor/coach en kan accrediteringspunten toekennen aan huisartsen (voor individuele supervisie, coaching en begeleide intervisie) en aan medisch specialisten (voor begeleide intervisie). Men kan zich aansluiten bij de expertgroep ‘Coachesvoormedici’, een actieve vereniging waarin alumni van de KSC en gedragswetenschappers die erkend begeleidingskundige zijn elkaar ontmoeten en inspireren (zie www.coachesvoormedici.nl en www.nhg.org).

De nieuwe opleiding

Aan de opleidingsgroep nemen maximaal 18 cursisten deel. De opleidingskosten bedragen € 17.300,- en zijn fiscaal aftrekbaar. De totale opleiding levert de huisarts 120 accrediteringspunten op en duurt 30 maanden. De opleiding is voorbehouden aan huisartsen en medisch specialisten die een aantal jaren ervaring hebben opgedaan met het werken in de praktijk. Zij moeten ooit supervisie of coaching hebben gevolgd én afgerond voor aanvang van de opleiding.

De opleiding is erkend door de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, www.lvsc.eu), hetgeen de gelegenheid biedt ook andere professionals dan diegenen die binnen medische disciplines werkzaam zijn te begeleiden.

Studiebelasting

Gerekend moet worden op een tijdsinvestering van gemiddeld een dag per week. Er zijn ongeveer eenmaal per 4 weken groepsbijeenkomsten van twee aaneengesloten dagdelen (woensdagmiddag en -avond). De overige tijd wordt besteed aan stages, praktijkopdrachten en zelfstudie. Ook vinden er vinden vier trainingen plaats van twee aaneengesloten dagen, met een overnachting.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie vindt u in de cursusbrochure, die u op aanvraag kan worden toegezonden door het secretariaat van de opleiding, mevrouw Rixt Groothedde, algemeenassistent@umcutrecht.nl.

Voor inlichtingen over de inhoud, doelstelling en opzet van de opleiding kunt u contact opnemen met een van de docenten: Drs. Liesbeth van der Jagt (e-mail e.j.vanderjagt@umcutrecht.nl) of Drs. Meino Terwel (e-mail m.terwel@han.nl).