U bent hier

Kaderopleiding Ouderengeneeskunde

Startdatum nieuwe opleiding: 5 en 6 oktober 2017

Organisatie

De vakgroep Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC heeft deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met Boerhaave Nascholing van het LUMC en het NHG.

Plaats

De onderwijsdagen worden gehouden op een locatie centraal in het land.

Introductie

De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen en de vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken ouderengeneeskunde tot een uitdaging voor de huisarts. De NHG Kaderopleiding Ouderengeneeskunde leidt huisartsen op tot kaderhuisartsen die proactieve samenhangende zorg bieden aan eigen patiënten én die collega huisartsen stimuleren dit ook te doen. Zij vormen een regionaal aanspreekpunt in de eerstelijnszorg voor ouderen.

De inhoud van de opleiding is opgebouwd rond vijf thema’s:

 • Ouderengeneeskunde in algemene zin
 • Medisch inhoudelijk
 • Geriatrisch netwerk
 • Organisatie
 • Rol kaderhuisarts

Centraal staat het voeren van de regie voor ouderen die dat zelf niet meer kunnen; met oog voor de wensen en belangen van de oudere zelf en ethische en maatschappelijke vraagstukken.

Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde zijn toegerust om gewenste veranderingen in de eerstelijns ouderengeneeskunde uit te dragen en hebben zich verenigd in Laego: de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen.

Inhoud van de opleiding

Algemeen

 • Visie op ouderen, functionele geriatrie, kwetsbaarheid
 • Proactieve samenhangende zorg
 • Regie, samenwerking
 • Wet- en regelgeving
 • Ethiek en wel/niet behandelbeslissingen

Medisch inhoudelijk

 • Verdieping medisch inhoudelijke kennis, inclusief voeding en mondzorg
 • Multimorbiditeit (analyse, prioritering, beleid)
 • Polyfarmacie

Geriatrisch netwerk

 • Communicatie met ouderen met cognitieve en/of zintuiglijke beperkingen
 • Communicatie met familie(systemen)
 • Samenwerking ha – poh / praktijk- of wijkverpleegkundige, verzorgenden
 • Samenwerking specialist ouderengenees­kunde, apotheker, ggz, medisch specialisten
 • Samenwerking met welzijn en sociale teams

Organisatie

 • Zorgbehandelplan
 • Verslaglegging
 • Verbeterprojecten in eigen praktijk
 • Organisatie en facilitatie spreekuur, taakdelegatie
 • Kwaliteitsprojecten in de regio
 • Financiering

Rol kaderhuisarts

 • Evidence Based Medicine
 • Kritisch lezen
 • Zoeken in pubmed en andere databases
 • Consultatie bieden
 • Onderwijs maken en geven
 • Kwaliteitsproject ontwikkelen en leiden

Opleidingscommissie

 • mw.dr. A.W. Wind (huisarts, hoofd kaderopleiding)
 • mw.prof.dr. J. Gussekloo (huisarts)
 • prof.dr. W. P. Achterberg (specialist ouderengeneeskunde)
 • mw. C.S. de Waard MSc. (coördinator)
 • mw. J.K. de Groot, specialist ouderengenees­kunde en coördinator van de KO SO 1e lijn.

Adviseurs

 • drs. J. Bustraan (onderwijskundige LUMC)
 • drs. E.J. van der Jagt (NHG).

Opzet

De opleiding duurt van oktober 2017 tot juni 2019 (anderhalf jaar later) en bestaat uit 20, deels geclusterde, onderwijsdagen. De onderwijsdagen zullen grotendeels samen-vallen met de kaderopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Certificaat en accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd met 80 punten en wordt afgesloten met het behalen van een certificaat.

Na voltooiing van de opleiding wordt u als kaderhuisarts ingeschreven in het CHBB register (www.chbb.nl) voor huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Ook kunt u dan deel uitmaken van de NHG expertgroep Laego.

Data

De data staan vermeld op de website van Boerhaave Nascholing (www.boerhaavenascholing.nl).

Kosten

De kosten bedragen voor de gehele opleiding € 9.250,-

(inclusief: cursusmateriaal en de hotelovernachtingen, maaltijden, verfrissingen en CHBB registratie).

Meer informatie en aanmelding

Voor vragen over aanmelding kunt u contact opnemen met Boerhaave Nascholing.

Inschrijven via de website van Boerhaave.

Na aanmelding volgt een telefonische intake om de verwachtingen en competenties van de toekomstige deelnemer te bespreken.

Informatie over de opleiding bij C.S. de Waard mede-coördinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde. Tel: 071 - 526 8427 of via e-mail.