U bent hier

NHG-Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De 6e leergang van de NHG-Kaderopleiding GGZ is gestart in maart 2019.
De startdatum van de volgende kaderopleiding is nog niet bekend.

Belangstellenden voor de volgende cursus kunnen zich aanmelden

Klik op de video hieronder. 

 

Voor meer informatie, zie de website van de Huisartsenadviesgroep geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG).

Doel

De opleiding tot kaderhuisarts betekent een verbreding en verdieping van uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 • U krijgt specifieke kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten.
 • U bereidt zich voor op uw rol als kaderhuisarts.

Als kaderhuisarts:

 • kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk
 • houdt u zich bezig met onderwijs, beleid en organisatie, intercollegiale advisering en consultatie
 • zorgt u voor een goede positionering van de praktijkondersteuner-ggz
 • bent u gericht op samenwerking
 • bent u een onmisbare schakel in de keten(zorg)

Organisatie  

De opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het NHG en de Huisartsenadviesgroep geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG): de expertgroep kaderhuisartsen ggz.

Duur en opleidingsvorm

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit:

 • cursorisch onderwijs
 • een praktijkgedeelte
 • zelfstudie
 • intervisie

De gemiddelde studiebelasting is 6 uur per week.

 • De rode draad in de opleiding is de maandelijkse terugkomdag op donderdag.
 • Daarnaast is er 4 keer een 2-daagse bijeenkomst, op donderdag en vrijdag.

De groepsgrootte varieert van 13 tot 16 deelnemers. Met dit aantal is interactief onderwijs mogelijk. De deelnemers worden actief betrokken bij het programma.

Plaats

De 1-daagse bijeenkomsten zijn in Zwolle, de 2-daagse bijeenkomsten in Eerbeek.

Inhoud van de opleiding

Cursorisch gedeelte:

 • kennis, denkmodellen en ‘tools’
 • vaardighedentraining in psychologische interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gespreksvoering en het KOP-model
 • vaardighedentraining in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, consultatie en het superviseren van praktijkondersteuners-ggz
 • literatuurstudie en het schrijven van een klinische les als onderdeel van de wetenschappelijke vorming

Praktijkgedeelte:

 • 2 projecten of leerstages die individueel worden ingevuld. De deelnemer kan kiezen uit de volgende aandachtsgebieden:
  • Beleid en Organisatie
  • Deskundigheidsbevordering
  • Psychologische interventies
  • Wetenschappelijke vorming

Zelfstudie:

 • u werkt opdrachten en oefeningen uit
 • u koppelt die terug naar de opleidingsgroep

Intervisie:

 • vast onderdeel
 • bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen

Portfolio:

 • belangrijk onderdeel van de opleiding
 • deelnemers kunnen hierin hun projecten, leerervaringen en reflectieverslagen beschrijven

Accreditatie

De NHG-Kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Huisartsen die de opleiding hebben afgerond, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Kosten

De kosten van deze 2 jaar durende opleiding bedragen tussen de 10.000 en 12.000 euro.

Meer informatie?

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten?  Neem dan contact op met de opleidingscoördinatoren:

Ietje de Vries: ietjeadevries@gmail.com

Marian Oud:  m.j.t.oud@home.nl

En bekijk de studiehandleiding en het overzicht van de competenties.

Aanmelding

 • U kunt zich per e-mail aanmelden bij het secretariaat, Janny Stoppels: j.stoppels@umcg.nl
 • Alle belangstellenden krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, waarbij we nader ingaan op motivatie en wederzijdse verwachtingen.