U bent hier

Kaderopleiding Bewegingsapparaat

Start 7e lichting

De opleiding start op 10 maart 2022 met de 7e lichting Kaderhuisartsen i.o.

Organisatie

De NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat wordt ontwikkeld en georganiseerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

Plaats

Het onderwijs zal op de meeste dagen plaatsvinden in Rotterdam, in het vernieuwde Onderwijscentrum van het Erasmus MC.

De opleiding

Gedurende twee jaar verzorgen expertdocenten en enthousiaste en ervaren Kaderhuisartsen groepsgewijs de vakinhoudelijke verdieping van de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat aan de hand van de NHG-standaarden, expliciet vaardighedenonderwijs en wetenschappelijke verdieping. Ook is er veel aandacht voor het initiëren en opstarten van anderhalvelijnsprojecten, zoals 'de artrosestraat', gezamenlijke adviesspreekuren met de orthopeed of fysiotherapeut of 'het lagerugpijnloket'. Je wordt tevens opgeleid tot een docent die kwalitatief goede nascholing kan verzorgen volgens het 'Learn-Do-Teach'-principe, wat bij de didactische vaardigheden uitvoerig aan bod komt. En misschien wel het allerbelangrijkste: de individuele leerlijn biedt iedere Kaderhuisarts i.o., de kans om het eigen leertraject te beïnvloeden door focus te leggen op de deelgebieden die hij of zij ambieert. Met collega's uit heel Nederland betreft het een zeer aangename groepsdynamiek. Vorige deelnemers hebben de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat als 'sfeervol', 'inspirerend' en 'ondersteunend' ervaren. 

Na het volgen van de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat mag van de Kaderhuisarts worden verwacht dat hij of zij:

  • uitmuntende kennis heeft van de NHG-standaarden die betrekking hebben op het bewegingsapparaat en de wetenschappelijke onderbouwing ervan;
  • een spil- en schakelfunctie wordt in de regio;
  • kwalitatief goede nascholingen kan verzorgen;
  • met enthousiasme kennis over het bewegingsapparaat uitdraagt en collega's kan adviseren.

Tijdsbesteding en studiemateriaal

Gemiddeld wordt er vijf á zes uur per week aan de opleiding besteed aan voorbereiding, nabereiding, projecten en stages. Opdrachten en handleidingen zijn digitaal beschikbaar op een besloten gedeelte van de eigen website waardoor het studiemateriaal altijd en overal te raadplegen is. Diverse fora op de website bevorderen samenwerking met collega-Kaderartsen i.o. en geeft ruimte voor onderlinge gedachtewisselingen. In twee jaar staat er 40 uur aan stagetijd/vrije ruimte. Dit is zeer breed in te vullen en dient als een mooie kans om de individuele interesse meer diepgang te geven.

Kosten en accreditatie

De kosten voor de 7e lichting zijn vastgesteld op € 5.000,- per jaar. Als Kaderhuisarts i.o. ontvang je per jaar 40 accreditatiepunten. Huisartsen die de volledige twee jaar hebben gevolgd en zich Kaderhuisarts Bewegingsapparaat mogen noemen, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB).

Meer informatie en aanmelding

Ga voor meer informatie over de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat naar www.nhg-kba.nl. Hier vind je alle informatie omtrent inschrijven en de volledige aanmeldingsprocedure.

Ook kun je contact opnemen met onderwijscoördinator Gerrit-Jan Vrielink (010-7043281).

Downloads