Belangrijke uitkomsten ledenonderzoek

De belangrijke uitkomsten uit het onderzoek onder NHG-leden in 2021 zijn:

  • Koppelen van Thuisarts.nl aan HIS of de NHG-TriageWijzer.
  • Vergroten van naamsbekendheid Thuisarts.nl.
  • Extra informatie over kleine kwalen waarover geen standaard of richtlijn is ontwikkeld.
Meer resultaten vindt u in de samenvatting van dit onderzoek onder NHG-leden (pdf)

Belangrijkste uitkomsten gebruikersonderzoek

De afgelopen 3 jaar hebben wij bezoekers van Thuisarts.nl gevraagd mee te doen aan een gebruikersonderzoek. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten in 2022:

  • 70% van de bezoekers is bekend met Thuisarts.nl.
  • Een groot deel daarvan (65%) heeft ooit al via hun (huis)arts over Thuisarts.nl gehoord.
  • 33% van de bezoekers komt op Thuisarts.nl, nadat zij contact hebben gehad met een zorgverlener.
  • In dat contact geeft 38% aan te zijn verwezen naar Thuisarts.nl.

Top 3 doorontwikkelingen Thuisarts.nl

Dankzij deze onderzoeken hebben we een top 3 vastgesteld voor zowel inhoudelijke- als functionele doorontwikkeling. Deze top 3 volgt nog.

Aanvraag structurele financiering noodzakelijk

De gevraagde doorontwikkeling door leden, partners en bezoekers is niet meer te realiseren met alleen de bijdragen vanuit NHG-leden en vanuit de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie Nederland (PFN).

Daarom heeft het NHG, samen met de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntfederatie Nederland een conceptplan ‘Thuisarts.nl 2.0, het toekomstperspectief van Thuisarts.nl’ ingediend bij het Ministerie van VWS. Dit, om ervoor te zorgen dat Thuisarts.nl opgenomen wordt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).