155 artikelen geraadpleegd

41 organisaties betrokken

2282 Uur gewerkt aan kennis

Wanneer gebruikt u deze standaard?

Ziet u een zwangere patiënt met medische klachten? Dan is deze standaard het vertrekpunt tijdens uw consult.

Verantwoordelijkheid blijft bij verloskundige

Bij de herziening zijn er in totaal 41 organisaties betrokken geweest, waarbij er duidelijke afspraken
zijn gemaakt over het takenpakket. De verloskundige is en blijft altijd verantwoordelijk voor de zwangere patiënt.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de standaard Zwangerschap en kraamperiode? 

Informatie over sociaal-economische gezondheidsverschillen is toegevoegd in deze standaard omdat deze verschillen de perinatale morbiditeit en mortaliteit beïnvloeden. Het landelijk Programma Kansrijke start speelt hierop in.

De wijziging in de NHG-Standaard Anemie was reden voor de NHG-werkgroep Zwangerschap en kraamperiode om ook de frequentie van ijzersuppletie bij zwangeren te onderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat ook bij zwangeren intermitterende ijzersuppletie even effectief is vergeleken met dagelijks suppleren. We adviseren de keuze in behandelfrequentie met de vrouw te bespreken. 

Bij kinderen die overmatig huilen wordt vaak de link gelegd tussen overmatig huilen en eventueel aanwezige gastro-oesofageale reflux (GOR). Er zijn geen bewezen effectieve interventies om het huilgedrag te verminderen. De jeugdgezondheidszorg heeft in de begeleiding van de ouders een leidende rol. Samenwerking met de huisarts kan nodig zijn vanwege de impact op ouders en hun dagelijks leven. 

De behandeling met protonenpompremmers (PPIs) wordt niet aanbevolen bij pasgeborenen met (een vermoeden van) gastro-oesafogale reflux(ziekte). In onderzoek kon geen verschil in spugen, reflux of groei worden aangetoond tussen de interventiegroep (PPI’s) en de controlegroep (placebo). 

Zwangerschapsmisselijkheid en -braken komt vaak voor. Helaas zijn er geen nieuwe inzichten voor een behandeling in de eerste lijn. Daarom zijn de aanbevelingen ongewijzigd.

Na de toepassing van niet-medicamenteuze adviezen, zoals het nuttigen van frequente kleine maaltijden en rust, kan bij ernstige hinder worden overgegaan op behandeling met meclozine (eerste keus) of metoclopramide (tweede keus). 

Hyperemesis gravidarum (HG) kenmerkt zich door ernstige misselijkheid en braken buiten het normale spectrum van zwangerschapsmisselijkheid. Uit onderzoek blijkt dat ketonurie geen graadmeter is voor dehydratie of de ernst van hyperemesis HG. Daarmee is de bepaling van ketonurie niet van toegevoegde diagnostische waarde en bevelen we dit niet meer aan. De diagnose wordt gesteld op basis van het klinisch beeld.

Nieuw

NHG-Registratieadvies

NHG-Registratieadvies bij zwangerschap en kraamperiode.  De belangrijkste voordelen voor u als huisarts zijn:

  • medewerkers vinden snel informatie 
  • informatie kan beter worden gedeeld met externe zorgverleners
  • de patiëntveiligheid verbetert door de juiste medicatiebewaking te activeren

Verbeterde structuur van de NHG-Standaard

Naast de inhoudelijke wijzigingen is de structuur van deze standaard ook aangepast. Voor u als huisarts heeft dit als voordeel: 

  • U ziet direct welke onderdelen ter kennisgeving zijn voor de huisarts, de verantwoordelijk blijft bij de verloskundige 
  • U ziet direct welke onderdelen voor de algemeen huisartsgeneeskundige zorg voor moeder en kind relevant zijn  

Gewijzigd advies over ijzersuppletie in herziene NHG-Standaard Zwangerschap
en kraamperiode

Fris uw kennis op

Volg de NHG E-learning

Omdat u relatief weinig zwangerschapsgerelateerde problematiek ziet op het spreekuur, is het lastig(er) om uw kennis op peil te houden. U leert bijvoorbeeld hoe u een mastitis en een endometritis kunt behandelen en hoe u de meest voorkomende huidafwijkingen kunt herkennen bij pasgeborenen. Bent u abonnee? Volg de NHG E-learning hier.

Podcast

Huisarts Femke Veldman gaat in gesprek met Vera Mertens, wetenschappelijk medewerker van het NHG, en Karen Damen, verloskundig actieve huisarts. Zij bespreken in 25 minuten onder meer ijzersuppletie, de diagnostiek van hyperemesis gravidarum en gastro-oesofageale reflux bij de pasgeborene.

Thuisarts.nl

Meer dan 40 teksten over zwangerschap en kraamperiode zijn aangepast aan de nieuwe standaard.

Bijvoorbeeld:  gezond etenmisselijk zijn en overgevenjeukspruw en veel spugen.

Er zijn ook nieuwe teksten, bijvoorbeeld over bekkenpijnhuilen bij baby’s en borstvoeding geven.