Start opleiding en aanmelden

U kunt zich aanmelden door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen naar:

Marieke Römkens
Coördinator NHG-Kaderopleiding Astma en COPD ‘Lucht via lijnen’
E-mail: marieke.romkens@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024 361 81 81

Na aanmelding volgt een telefonische intake om kennis te maken en de verwachtingen te bespreken.

Inhoud opleiding

Met de kaderopleiding astma en COPD bouwt u verder aan uw wetenschappelijke basis als huisarts om de beste zorg te leveren aan uw patiënten. U leert onder andere meer over spirometrie, de rol van medicatie, ziektelast, allergie, verslaving, comorbiditeiten, voeding en beweging. Ook is er volop aandacht voor vaardigheden zoals presenteren, onderhandelen, adviseren, project- en time management en het snel zoeken en begrijpen van wetenschappelijke literatuur.

U bent nodig

De zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. De COVID-19 pandemie raakt de longzorg en leidt tot een ‘nieuwe’ groep longpatiënten, terwijl de huidige groep extra zorg nodig heeft. In 2021 verschijnen nieuwe updates van de NHG-Standaarden Astma en COPD. Het bijhouden en implementeren van alle nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. Daarom bent u als kaderhuisarts hard nodig.

Alumni Hanneke de Jong, kaderhuisarts regio Den Haag 

Alumni Hanneke de Jong, kaderhuisarts regio Den Haag 

Ik ben erg trots om kaderhuisarts te zijn en mee te werken aan het ontwikkelen en onderwijzen van de longzorg in mijn regio. Tijdens de onderwijsdagen komen mensen uit het hele land samen om informatie en ideeën te delen. Echt heel waardevol en ik keek daar altijd erg naar uit. We doen dat met onze groep nog steeds jaarlijks en hebben vaak contact via de app. Het uitvoeren van opdrachten op terreinen die buiten mijn comfortzone lagen was soms een uitdaging. Ik heb hier veel van geleerd en het heeft mij ook veel opgeleverd doordat ik het gelijk kon toepassen in mijn eigen zorggroep.”

Alumni Bert van Bremen, kaderhuisarts regio Drenthe

Alumni Bert van Bremen, kaderhuisarts regio Drenthe –

 “Het volgen van de kaderopleiding was voor mij een logische keuze. Ik was al enige jaren in de regio actief op het gebied van zorg bij astma en COPD, maar wilde me graag verder verdiepen. Door de opleiding weet ik nu veel meer over het klinische beeld, heb ik geleerd om uitdagend onderwijs te maken en te geven en kan ik kritischer kijken naar onderzoeken en kwaliteitsprojecten. Mijn zorggroep HZD biedt mij veel ruimte om deze kwaliteiten in mijn regio in te zetten.”

Alumni Karin Janssen-van Hemmen, kaderhuisarts regio Ed

Alumni Karin Janssen-van Hemmen, kaderhuisarts regio Ede – 

Ik ben de kaderopleiding gaan doen omdat ik het interessant vond om meer te leren over de organisatie van (een deel van) de ketenzorg en het werken voor een zorggroep. De opleiding vond ik grotendeels erg leuk om te doen. Sommige onderdelen spraken mij minder aan (bijvoorbeeld het beoordelen van wetenschappelijke literatuur), maar ik snap wel dat het onderdeel is van het curriculum. Het brengt je buiten je eigen comfortzone en geeft je een erg leuke en interessante toevoeging aan het huisartsenvak. Ik zou het iedereen zeker aanraden!”

Voor wie?

U bent huisarts en wilt zich inspannen om de astma en COPD zorg in uw praktijk en in uw regio naar een hoger niveau te tillen. U zoekt daarvoor verdieping. U heeft de mogelijkheid om naast uw dagelijkse praktijk tijd vrij te maken voor zelfstudie, het volgen van onderwijs en het uitvoeren van praktijkopdrachten in uw regionale zorggroep. 

Na het succesvol afronden van de kaderopleiding mag u zichzelf kaderhuisarts noemen en wordt u lid van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), het netwerk van kaderhuisartsen. De CAHAG beslist mee over landelijk beleid op het gebied van longzorg, denkt mee met nieuwe richtlijnen, ontwikkelt scholingen en organiseert netwerkbijeenkomsten.

Kosten en tijdsinvestering

De prijs van de kaderopleiding bedraagt (afhankelijk van het aantal deelnemers per lichting) € 10.495 euro per cursist. Dit kan mogelijk (deels) door uw zorggroep worden betaald. De opleiding duurt 2 jaar en vraagt een investering (studiebelasting) van gemiddeld 1 dag per week. De opleiding bevat 20 onderwijsdagen. Deze vinden 1 keer per maand plaats op donderdag.

Accreditering

De kaderopleiding is geaccrediteerd voor 40 uur per afgerond studiejaar. Als u de opleiding succesvol afrondt, ontvangt u een certificaat en wordt u ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) als ‘Kaderhuisarts Astma en COPD’.

Locatie

De eendaagse bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum Soeterbeeck in Ravenstein.

Organisatie

De kaderopleiding wordt verzorgd door de Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de COPD & Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG).

Studieprogramma

Meer informatie over de kaderopleiding Astma en COPD vindt u in het studieprogramma Astma en COPD.

Vragen?

Voor vragen over de kaderopleiding neemt u contact op met Marieke Römkens, coördinator van de opleiding:

Marieke Römkens
Coördinator NHG-Kaderopleiding Astma en COPD ‘Lucht via lijnen’
E-mail: marieke.romkens@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024 361 81 81