Anja van Kempen

Huisarts in Haaksbergen

“Als je stil blijft staan, ga je niet verbeteren”

Als je niet innoveert, kom je niet vooruit. We moeten voortdurend kijken wat nieuwe ontwikkelingen en kansen zijn en waar we naartoe willen. Als je stil blijft staan, ga je niet verbeteren. Innovatie is de motor als je je beroep goed  wilt blijven uitoefenen. Het NHG gebruikt wetenschappelijk onderzoek heel goed om zijn richtlijnen  te maken en te formuleren. Dat steunt mij enorm. Ik kan de richtlijn lezen en daar op fundamentele basis wel of niet van afwijken. Een mooie innovatie  zou zijn als het NHG in de huisartsenpraktijk kijkt wat de effecten zijn van het uitvoeren van de richtlijnen en deze bevindingen zou doorvoeren in de  actualisering van de richtlijn. Dan maak je de kwaliteitscirkel mooi rond.

Het NHG kan aanjager zijn om huisartsen te enthousiasmeren om mee te  werken aan wetenschappelijk onderzoek. We weten dat het ontzettend moeilijk is om mensen te veranderen. Maar als deze basis vanuit de opleiding wordt meegegeven, door bijvoorbeeld als vast programma een half jaar onderzoek aan te bieden, dan wordt het een gewoonte om later in de praktijk ook weten-schappelijk onderzoek uit te voeren of er aan deel te nemen. Dat zou een goede basis leggen voor de toekomst.

Natuurlijk kan het NHG innovatief bezig zijn. Bij het NHG werken genoeg  mensen die daar over na kunnen denken, er is een grote bron van data en  informatie ter beschikking en het heeft heel veel leden om te raadplegen. 

Dus ja, volgens mij heeft het NHG alles in zich en alles beschikbaar om dingen uit te proberen en innovatief te zijn.