U bent hier

Visiedocument Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg

Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG.

Deze gezamenlijke visie geeft huisartsenpraktijken en -organisaties heldere kaders voor het werken aan kwaliteit. Kwaliteit is belangrijk en moet tegelijk werkbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Daarom stellen de drie organisaties ook praktische hulpmiddelen beschikbaar voor de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid.

Maatschappelijke trends, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg veranderen de kijk op kwaliteit in de huisartsenzorg. Naast patiënten en huisartsen hebben ook andere partijen belang bij een goede kwaliteit van de huisartsenzorg. Maar wat betekent kwaliteit in de huisartsenzorg nu precies? En hoe leveren we dat? Hoe maken we het eenvoudiger en overzichtelijker? Deze vragen beantwoordt het gezamenlijke visiedocument (pdf).

 

Hulp bij implementatie

De focus van het kwaliteitsbeleid ligt op intrinsieke motivatie en inspiratie, waarbij huisartsen samen met andere zorgverleners, patiënten en stakeholders leren aan de hand van spiegelinformatie en naar behoefte gebruikmaken van beschikbare (regionale) ondersteuning. De landelijke koepelorganisaties helpen hun leden bij de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid met verschillende producten.

  • Het NHG heeft in grote lijnen op een rij gezet wat kwaliteit in de huisartsenzorg voor u inhoudt. Voor het opzetten van een kwaliteitssysteem kunt u een online checklist doorlopen. Het nieuwe format ‘ kwaliteitsjaarverslag’ is handig om inzicht in kwaliteit te verschaffen en om te gebruiken bij gesprekken met praktijkmedewerkers, collega’s, patiënten en andere belanghebbenden.
  • De LHV biedt huisartsen Werken aan Kwaliteit, Een praktische hulp voor de huisartsen, een herziene versie van de Handreiking kwaliteit. Deze helpt u bij het maken van keuzes in de praktijk waar u werkt, om effectief en efficiënt de kwaliteit van zorg op peil te brengen. En te voldoen aan de eisen voor herregistratie. U krijgt inzicht in waarom het belangrijk is om stappen te zetten, wat u zou moeten doen, hoe en met wie.
  • Het nieuwe Kwaliteitsbeleid op Maat van InEen biedt huisartsen- en eerstelijnsorganisaties concrete bouwstenen en gereedschappen om het werken aan kwaliteit te ondersteunen en kwaliteitskenmerken om de stand van zaken te kunnen evalueren.

 

← Terug naar Kwaliteit