Een protocol geeft helder aan wie wat wanneer dient te doen, zodat hierover geen misverstanden bestaan. Het is dus goed bruikbaar om de functionele verantwoordelijkheden en professionele handelingsruimte van verschillende betrokken medewerkers te reguleren en vast te leggen.

Zo kunnen de protocollen een instrument zijn om te komen tot een gestructureerde, efficiënte en zorgvuldige
taakuitvoering. Ook helpen ze fouten en misverstanden te beperken en maken ze de zorg daardoor
veiliger. Daarnaast kunnen protocollen helpend zijn bij het evalueren van zorgprocessen en versterken
ze het vertrouwen in de zorgverlening.