De statuten NHG 2008 zijn aangepast. Dit betreft vooral een technische aanpassing in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. Ook is de mogelijkheid toegevoegd om de ALV in hybride vorm te laten plaatsvinden. Er zijn geen wijzigingen in bevoegdheden van statutaire organen als ALV, Raad van Toezicht, Verenigingsraad, Raad van Bestuur en er zijn geen nieuwe organen toegevoegd.