De middelen worden hier behandeld naar het toepassingsgebied: handhygiëne, desinfectie van huid of slijmvliezen voor puncties of ingrepen, reiniging en desinfectie van instrumentarium en andere medische hulpmiddelen en ten slotte reiniging van ruimten, meubilair en voorwerpen.