Het NHG maakt kwaliteitsindicatoren bij een deel van de NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen. Indicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de kwaliteit ervan. Indicatoren hebben een signaleringsfunctie: ze geven de zorgverleners inzicht in bepaalde prestatieaspecten. Het doel van de NHG-indicatoren is verbetering van de kwaliteit van zorg.

Dit document is onderdeel van: Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg.