Werkpakket 3 betreft praktijkenquêtes en analyse van zorgregistraties. Wat is het effect van veilige en betrouwbare online inzage in het eigen dossier bij de huisarts door patiënten op de huisartsenzorg in Nederland? Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nivel.