Werkpakket 1 betreft verdiepend participatief actie-onderzoek met patiënten, huisartsen en praktijkpersoneel naar de betekenis van online inzage. In totaal hebben 9 praktijken meegedaan. Dit onderzoek is uitgevoerd door IQ Healthcare.