Geselecteerde filters:

Filters

Sla filters over

Thema

Onderwerpen

Type

Interessant voor

Ledenvoordeel

Kennisagenda Post-COVID

Kennisagenda-Post-COVID-2024Downloaden

Onderzoeksvragen Post-COVID

Onderzoeksvragen-post-COVIDDownloaden

Visual griepprik 2024

Visual-Griepprik-2024Downloaden

Visual Pneumokokkenprik 2024

Visual-Pneumokokkenprik-2024Downloaden

Eindrapportage werkpakket 3

Werkpakket 3 betreft praktijkenquêtes en analyse van zorgregistraties. Wat is het effect van veilige en betrouwbare online inzage in het…

Eindrapportage werkpakket 2

Werkpakket 2 gaat over het patiëntperspectief: 3 enquêtes zijn uitgezet onder 1700-3500 patiënten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Universiteit Maastricht –…

Eindrapportage werkpakket 1

Werkpakket 1 betreft verdiepend participatief actie-onderzoek met patiënten, huisartsen en praktijkpersoneel naar de betekenis van online inzage. In totaal hebben 9…

Eindrapportage WP2

Deze tussenrapportage beschrijft de vooruitgang van WP2 met betrekking tot de beschreven mijlpalen in het projectvoorstel OPENonderzoeksprogramma “Online inzage: van huisartsen en voor patiënten”.

Statuten NHG

De statuten NHG 2008 zijn aangepast. Dit betreft vooral een technische aanpassing in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. Ook…

Overzichtstabel inhalatoren astma

Overzichtstabel-inhalatoren-astmaDownloaden