U bent hier

COVID-19 en Oekraïense vluchtelingen

In Nederland zijn inmiddels duizenden vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd. Door deze vluchtelingenstroom ontstaan er diverse infectieziekterisico’s, zoals COVID-19. 

Belangrijkste aandachtspunten 

  • Houd bij de beoordeling van Oekraïense vluchtelingen rekening met de lage vaccinatiegraad tegen COVID-19 (en het hiermee gepaard gaande verhoogde risico op een ernstig beloop van COVID-19). Circa 35% heeft de basisserie COVID-19-vaccinatie gehad en minder dan 2% een boostervaccinatie. 
  • Verwijs Oekraïense vluchtelingen zo nodig naar de GGD voor een COVID-19 vaccinatie. GGD-vaccinatielocaties waar men zich zonder afspraak kan laten vaccineren vindt u op Prikkenzonderafspraak.nl. Ook kan de GGD besluiten om op locatie te vaccineren (bijvoorbeeld in grootschalige opvanglokaties).  
  • Vluchtelingen uit Oekraïne worden bij aankomst in Nederland of op een opvanglocatie niet routinematig gescreend op COVID-19. Zij worden geadviseerd zich te testen bij klachten die op COVID-19 wijzen.