U bent hier

Dossier coronavirus ( COVID-19)

Laatste aanpassing. 24 februari, 2020

In de afgelopen dagen zijn er besmettingen met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, vastgesteld in Italië. De ziekte die ontstaat na besmetting met dit virus heet COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). De casusdefinitie is vandaag weer aangepast. In de komende dagen volgen mogelijk nog verdere aanpassingen.

Telefonische triage

De huisarts vraagt patiënten met koorts én luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) of zij:

 • in de afgelopen 14 dagen in risicogebied* zijn geweest en zo ja, in welke plaats(en)
 • direct contact hebben gehad met patiënten met het coronavirus en zo ja, waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden.

Patiënten die koorts en luchtwegklachten hebben en recent in één van de risicogebieden* zijn geweest òf een risicocontact hebben gehad, mogen NIET naar de praktijk komen.
*Voor de risicogebieden zie de ‘casusdefinitie verdacht geval’ hieronder.

Download het stroomschema Telefonische triage bij klachten die kunnen passen bij coronavirusinfectie.

Casusdefinitie verdacht geval

De volledige casusdefinitie, opgesteld door het RIVM is momenteel als volgt: 

Een persoon met:

 • koorts* (ten minste 38 graden Celsius)  én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie.**

  OF

 • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2.

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Een immuungecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS-CoV-2.
** In de volgende landen/regio’s is er sprake van wijdverspreide transmissie:

 • China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan);
 • Singapore;
 • Iran;
 • Enkele gemeenten in Italië, te weten: Codogno e dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone (provincie Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (provincie Veneto).

 

Handelen bij verdenking coronavirus

Zie het stroomschema Telefonische triage bij klachten die kunnen passen bij coronavirusinfectie.

Het is van belang dat een patiënt die zich bij u meldt met bovenstaande kenmerken NIET naar de praktijk komt. Neem telefonisch een anamnese af, waarbij u het volgende navraagt:

 • De aard van de respiratoire klachten en de ernst daarvan?
 • Wanneer de klachten zijn begonnen?
 • Is de patiënt in een risicogebied geweest? Zo ja, waar en wanneer precies?
 • Heeft de patiënt in een risicogebied ziekenhuizen bezocht en wanneer precies?
 • Heeft de patiënt contact gehad met iemand met COVID-19? Zo ja, waar en wanneer precies?

Meldplicht

Bij verdenking op COVID-19 belt de huisarts altijd direct de arts Infectieziektebestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct de verdenking anoniem en conform de Wet publieke gezondheid aan het CIB (Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM).

De GGD zal een huisbezoek afleggen om diagnostiek te doen.

Handelen bij klinische beoordeling

Als telefonische triage geen duidelijkheid geeft over de ernst van de klachten en de patiënt klinisch beoordeeld moet worden, dan gaat de huisarts op huisbezoek. Bij het huisbezoek worden persoonlijke beschermingsmiddelen geadviseerd (FFP2-masker, veiligheidsbril, vochtwerend halterschort en niet-steriele handschoenen).

Gebruik tijdens het huisbezoek persoonlijke beschermingsmiddelen geïndiceerd voor druppel- en contactisolatie: gezichtsbescherming bestaande uit:

 • een FFP2-masker.
 • een beschermende bril.
 • niet-steriele handschoenen.
 • vochtwerend halterschort.

 

Pas na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen altijd handhygiëne toe.

Mocht het zo zijn dat u een huisbezoek moet afleggen maar niet beschikt over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, dan moet u contact opnemen met de GGD in uw regio. Het is mogelijk dat het in uw werkgebied lastig is om de vereiste materialen te bestellen. Het NHG is in overleg (samen met de LHV) met VWS en de Veiligheidsregio’s om te kijken wat mogelijk is om dit knelpunt op te lossen.

Als de huisarts een verdachte patiënt naar het ziekenhuis verwijst, dan informeert deze de ambulancedienst over een mogelijke verdenking op COVID-19.

Hoe te handelen als een patiënt toch in de praktijk is?

Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een chirurgisch mondneusmasker. Neem contact op met de GGD. Als de patiënt voldoet aan de criteria voor afname van diagnostiek voor COVID-19, kan de GGD u vragen na te gaan of en wanneer de patiënt in de wachtkamer heeft gezeten en een lijst met contacten te maken van personen die ook in de wachtkamer hebben gezeten.

Ventileer de ruimte waar de patiënt heeft verbleven minstens een halfuur. Reinig en desinfecteer de ruimte hierna volgens de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Meer informatie en veelgestelde vragen

De situatie is aan verandering onderhevig aangezien het gaat om een uitbraak met een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Dat geldt daarom ook voor de gegeven adviezen. Wij adviseren huisartsen om naast onze berichtgeving ook de berichtgeving van het RIVM over het coronavirus in de gaten te houden. Zie de hyperlinks in de kolom ‘meer informatie’ rechtsboven op deze pagina. Hier vindt u ook een links met antwoorden naar de veelgestelde vragen.

Nieuws

24 februari, 2020
Foto mensen met mondkapjes in China
Het aantal ziektegevallen door een infectie met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2 (COVID-19), neemt nog steeds toe. Er zijn diverse ziektegevallen in Italië geconstateerd en de casusdefinitie is...