Belangrijkste aandachtspunten

  • De Zorgstandaard Tabaksverslaving is een belangrijk instrument om te komen tot een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken 
  • Er zijn duidelijke rollen omschreven voor het adviseren, motiveren en begeleiden van stoppen met roken 

Stoppen-met-rokenprogramma’s

Veel huisartspraktijken bieden al een stoppen-met-rokenprogramma aan, in wisselende vorm en intensiteit. Wat mag eigenlijk verwacht worden van een goede stoppen-met-rokenbehandeling? De Zorgstandaard Tabaksverslaving beschrijft in de volle breedte de inhoud van de zorg voor mensen die roken: van adviseren, via motiveren tot begeleiding. Hiermee is het een belangrijk instrument om te komen tot een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken in de zorgsector.

Kenmerken zorgproces

In de Zorgstandaard wordt ook beschreven aan welke kenmerken de organisatie van het zorgproces moet voldoen. Denk aan: 

  • samenwerkingsafspraken 
  • kwaliteitsbevordering 
  • bekwaamheidseisen van de zorgverlener 
  • zorgprofielen 
  • vastleggen van kwaliteitsparameters 

Wie doet wat binnen het zorgproces?

  • Geven van een stopadvies: iedere medewerker in de huisartspraktijk 
  • Motiveren om te stoppen met roken: diegenen die hierin bekwaam zijn 
  • Begeleiden bij het stoppen met roken: huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes en anderen buiten de huisartsenpraktijk die stoppen-met-roken-coach zijn en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

NHG-richtlijnen Stoppen met roken

Voor de praktische uitvoering van stoppen-met-rokenzorg maakt u gebruik van de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken (momenteel in herziening), waarin voornamelijk de medicamenteuze behandeling wordt beschreven. Voor de niet-medicamenteuze interventies gebruikt u de NHG-Zorgmodule Leefstijl Stoppen met roken. Op termijn wordt deze module vervangen door de NHG-Praktijkhandleiding Leefstijlbegeleiding in de huisartsenpraktijk.

Meer kennis en informatie