Belang huisartsenzorg en wetenschap

Als bestuursvoorzitter heeft Wendy Borneman het grote maatschappelijke en menselijke belang van de huisartsenzorg en de wetenschap bepleit aan vele bestuurlijke tafels. Zij heeft dit met veel plezier en met verve gedaan. Echter, naast het bestuurswerk vraagt ook de interne organisatie aandacht van het bestuur.

Wendy heeft in de afgelopen 3 jaar ervaren dat haar hart ligt bij bestuurlijke activiteiten en strategische reflectie, niet bij het aansturen van een organisatie van zo’n 160 medewerkers. Daarom heeft zij na zorgvuldige overweging besloten om haar taken als bestuursvoorzitter neer te leggen.

Zij zegt daarover het volgende:

“Ik verlaat het NHG met grote trots voor alle manieren waarop het NHG wetenschap naar de praktijk brengt en zo elke dag de huisartsenzorg versterkt en verbetert. Ik dank alle NHG-leden en -medewerkers die dit mogelijk maken.”

NHG op de kaart

De Raad van Toezicht betreurt Wendy’s besluit, maar respecteert dat uiteraard ook. Sinds haar aantreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van het NHG in juni 2020, midden in de uitdagende coronatijd, heeft Wendy heel veel werk verzet voor het NHG en voor de huisartsenzorg in Nederland.

Sinds haar voorzitterschap staat het NHG weer prominent op de kaart en is het NHG een gerespecteerde en gewilde gesprekspartner voor veel partijen. De Raad van Toezicht is haar daar zeer erkentelijk voor.

Opvolging

De komende tijd wordt gezocht naar een opvolger voor Wendy Borneman. In de tussentijd zal bestuurslid Eric Scheppink fungeren als voorzitter van de Raad van Bestuur. We hebben er alle vertrouwen in dat hij dat uitstekend zal doen.

Henriëtte van der Horst

voorzitter Raad van Toezicht NHG