Psychische huisartsenzorg moet huisartsenzorg blijven

De huisartsenpraktijk is bij uitstek geschikt voor de eerste beoordeling en diagnostiek bij psychische problematiek. Ook de behandeling van milde psychische klachten en eenvoudige veelvoorkomende psychische stoornissen vindt in de huisartsenpraktijk plaats. Overige zorgtaken (zoals de behandeling van complexe problematiek of het bieden van overbruggingszorg bij wachttijden) horen niet thuis in de huisartsenzorg. Huisartsen mogen (en moeten soms) dus nee zeggen tegen oneigenlijke taken om de basis huisartsenzorg te kunnen blijven bieden aan patiënten die in de huisartsenpraktijk behandeld kunnen worden.

Meer ondersteuning door Regionale Huisartsen Organisaties

De Regionale Huisartsen Organisaties (RHO’s) kunnen een grotere rol vervullen in de samenwerking tussen huisartsenpraktijken, ggz en sociaal domein. Zo kunnen huisartsen hun RHO vragen om regionaal samenwerkingsafspraken met de ggz-aanbieders te maken, zodat verwijzen en samenwerken beter gaat verlopen. Denk aan afspraken over bereikbaarheid en op- en afschalen van zorg.

Beschikbare ggz voor wie het nodig heeft

De capaciteitsproblemen binnen de ggz hebben gezorgd voor lange wachttijden en soms zelfs ontoegankelijke specialistische zorg. Huisartsen dragen ook bij aan het verminderen van de wachtlijsten, bijvoorbeeld door voorlichting, mogelijkheden voor zelfzorg aan te reiken en patiënten bij sociale problematiek te wijzen op hulp in het sociale domein. De huisartsenzorg kan helpen om psychische problematiek die bij het leven hoort, zoals bijvoorbeeld ongecompliceerde rouw, niet onnodig te medicaliseren.

In de visie staat beschreven wat er nodig is om de zorg voor de patiënt goed te kunnen bieden:

  • Meer ggz-capaciteit voor patiënten die wel verwezen worden
  • Mogelijkheden voor huisartsen om 24/7 direct overleg te hebben, zeker bij spoed, met de behandelaars in de ggz (analoog aan de somatische zorg)
  • Snellere intakes (< 4 weken) en advisering door ggz-aanbieders
  • Actieve en snelle overname van hoofdbehandelaarschap door de ggz

Van theorie naar praktijk

De visie beschrijft een toekomstbeeld van de huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek. Het doel van de landelijke koepelorganisaties (InEen, LHV, NHG en psyHAG) is dat dit toekomstbeeld realiteit wordt. De koepelorganisaties zullen dan ook gezamenlijk optrekken in het uitwerken en toepassen van deze visie, zowel binnen de huisartsenzorg zelf als in de samenwerking met regionale en landelijke partijen op het gebied van ggz en sociaal domein. Passende financiering vormt hierbij een randvoorwaarde voor succes.

Bekijk de visuele samenvatting en de gehele visie ‘Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’.

Lees ook het artikel ‘Nieuwe visie ‘Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’ van Huisarts en Wetenschap