Alle middelen met vitamine D in de vorm van colecalciferol en calcifediol, ook in combinatiepreparaten met calcium en/of bisfosfonaten, worden niet meer vergoed. Sinds 2018 werd vitamine D in lage doseringen al niet meer vergoed. De wijzigingen die per 1-1-2023 ingaan hebben dus alleen gevolgen voor gebruikers van vitamine D in week- en maanddoseringen, en van   combinatiepreparaten. De verandering levert voor huisarts en apotheker extra werk en voor patiënten extra kosten op.  

Aanbevelingen voor de praktijk

Er geldt een aantal aandachtspunten voor de huisartsenpraktijk:

  • Adviseer patiënten die vitamine D op recept gebruiken om dit voortaan zelf in dagdosering aan te schaffen in apotheek, drogist of supermarkt. Dit is de optie met de laagste kosten.
  • Als de patiënt vitamine D als zelfzorg koopt in de eigen apotheek kan dit worden opgenomen in het medicatie-overzicht.
  • Patiënten die een combinatiepreparaat gebruiken met vitamine D en bisfosfonaat kunnen daarbij een los bisfosfonaat blijven gebruiken.
  • Patiënten die vitamine D in de medicijnrol hebben kunnen dat zo houden, maar betalen de vitamine D wel zelf.
  • Benadruk het belang van doorgaan met vitamine D.
  • Schrijf de aanbevolen dosering voor de patiënt op, in IE en microgram, om fouten in de dosering te voorkomen.
  • Verwijs patiënten zo nodig voor meer informatie naar Thuisarts.nl.
  • Patiënten die uit oogpunt van gebruiksgemak liever 1x per week vitamine D innemen kunnen overwegen om 1x per week 7 dagdoseringen ineens in nemen. Dit betreft een off-labeltoepassing.

Samenwerkingsafspraken met de apotheker kunnen behulpzaam zijn. 

Noodzaak gebruik vitamine D

De NHG-Standaard Fractuurpreventie adviseert vitamine D voor patiënten met een verhoogd fractuurrisico. Suppletie van vitamine D is beperkt effectief, maar heeft in de aanbevolen dosering geen bijwerkingen, en de kosten zijn laag. Dat maakt vitamine D een relevant middel in de preventie van fracturen.  
De verwachting is dat een deel van de patiënten met medische indicatie voor vitamine D door het wegvallen van de vergoeding zal stoppen met het gebruik. Dit kan leiden tot meer fracturen, en uiteindelijk tot hogere zorgkosten. Het NHG heeft hierover bij de overheid zijn zorgen geuit en geadviseerd de vergoeding te handhaven voor patiënten die volgens de NHG-Standaard extra risico lopen. Dit advies is door de overheid niet overgenomen. 

Aanvullende informatie