Belangrijkste aandachtspunten

  • Oxycodon en buprenorfine zijn toegevoegd als voorkeursmiddelen binnen de sterke opioïden bij acute pijn. 
  • Een aanbeveling tegen het gebruik van cannabis bij chronische neuropathische pijn is toegevoegd. 

Oxycodon

Tot nu toe wordt morfine aangeraden als voorkeursmiddel binnen de sterke opioïden bij acute pijn. We hebben in de literatuur echter geen bewijs gevonden dat bepaalde opioïden effectiever zijn, of juist meer of minder bijwerkingen geven dan andere opioïden. Omdat met oxycodon voldoende ervaring is opgebouwd, is oxycodon toegevoegd aan de voorkeursmiddelen. Dat ziet u terug in het medicamenteus stappenplan bij acute pijn. 

Oxycodon in de media 

Oxycodon is een aantal jaar geleden in het nieuws geweest. Tegen een fabrikant van oxycodon waren rechtszaken aangespannen vanwege het bagatelliseren van de verslavende gevolgen van dit middel. Alle opioïden geven een risico op verslaving, dat is voor oxycodon niet anders dan voor de andere middelen. 

Buprenorfine

Wanneer patiënten problemen hebben met orale toediening, dan kan een pleister overwogen worden. In de herziene standaard is buprenorfine als dermale optie toegevoegd naast fentanyl. Met fentanyl is meer ervaring opgedaan, buprenorfine heeft als voordeel dat het in een lagere dosering kan worden voorgeschreven.

Cannabis bij chronische pijn

Cannabis werd eerder niet aanbevolen bij patiënten met chronische pijn (buiten de palliatieve fase) en dat blijft na deze herziening zo. Ook in recente onderzoeken is niet aangetoond dat cannabis werkzaam is, terwijl er wel bijwerkingen en interacties kunnen optreden. Inmiddels is duidelijk dat dit ook geldt voor chronische neuropathische pijn, daarom wordt cannabis nu ook bij deze aandoening specifiek niet aanbevolen.

Andere NHG-producten

Naast de NHG-Standaard hebben we ook andere NHG-producten ontwikkeld of gewijzigd:

Er staat ook een nieuwe e-learning voor u klaar:

Er zijn twee FTO-modules beschikbaar over deze standaard.

Er zijn 9 kennislacunes over dit onderwerp.

De informatie over opioïden is aangepast.