Wat was de aanleiding van dit standpunt? 

Maret: “Zelfmetingen hebben hun intrede gedaan in de huisartsenpraktijk en zijn ook gestimuleerd vanuit programma OPEN . Nu we wat meer ervaring hebben met zelfmetingen, worden de voordelen zichtbaar. Maar de nadelen zijn ook duidelijker geworden. Bijvoorbeeld: 

  • Wat doe je met zelfmetingen waarom je niet hebt gevraagd?  
  • Moeten alle metingen die een patiënt aanlevert echt wel opgenomen worden in het medisch dossier?  
  • Is het wel jouw taak als huisarts om actief in de gaten te houden of meetwaarden uit de pas lopen?  
  • Wanneer zijn zelfmetingen voldoende betrouwbaar om het beleid op te bepalen?  
  • Hoe voorkom je medicalisatie bij de patiënt? “

Waarom vind je dit standpunt belangrijk? 

Maret: “Omdat het inzetten van zelfmetingen duidelijk enorme voordelen heeft. Denk aan:  

  • meer data of data in een andere setting dan de huisartsenpraktijk.  
  • beter inzicht bij de patiënt op het effect van leefstijlfactoren,  
  • gemak voor de patiënt 
  • mogelijk een gelijkwaardiger relatie.  

Als NHG onderschrijven we de voordelen van zelfmetingen, maar zien tegelijk ook de nadelen. Als huisarts moet je je bewust zijn van die nadelen, en hoe je deze kunt vermijden. Dit standpunt geeft je hiervoor handvatten.

Het NHG helpt je daarnaast om zelfmetingen zodanig in uw werkproces te integreren, dat je de nadelen die er zijn eenvoudig kunt voorkomen. Er wordt bijvoorbeeld al hard gewerkt aan bijpassende Thuisarts.nl-teksten en aan ondersteuning vanuit het HIS.”

Meer weten? Kom dan ook naar het NHG-Congres

Het NHG-Congres is op 15 maart 2024 in Den Bosch. Maret Zonneveld (huisarts & wetenschappelijk medewerker NHG) geeft hier een sessie ‘Verantwoord inzetten van zelfmetingen in de huisartsenpraktijk’.

Tijdens deze sessie bediscussiëren we de voor- en nadelen van zelfmetingen. We bespreken hoe je nadelen kunt inperken, en welke activiteiten NHG onderneemt om je daarbij te ondersteunen.

Maret Zonneveld

Meer informatie

In het vernieuwde NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring beschrijft NHG hoe je de voordelen van zelfmetingen kunt koesteren, maar tegelijk de nadelen kan minimaliseren. Het geeft je duidelijke kwaliteitskaders om zelfmetingen op een verantwoordelijke wijze in te zetten.