Daarvoor hebben NHG, LHV en InEen per brief aandacht gevraagd bij informateur Kim Putters (pdf). In een toekomstplan schetsen we hoe de vaste huisarts in de wijk kan worden behouden en welke rol de regionale huisartsenorganisatie hierbij kan vervullen.  

Toegang tot zorg essentieel 

Als samenwerkende landelijke huisartsenorganisaties zien we steeds vaker dat huisartsenpraktijken een patiëntenstop moeten hanteren en dat een vertrekkende huisarts geen opvolger kan vinden. Een kleine, maar groeiende groep inwoners heeft hierdoor korte of langere tijd geen eigen huisarts. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Toegang tot zorg is essentieel voor alle inwoners van Nederland.

Wij hebben informateur Kim Putters daarom gevraagd om onze zorgen en het toekomstplan van NHG, LHV en InEen in te brengen in de gesprekken die hij momenteel voert met de onderhandelaars van de formerende partijen.

Kern van dat plan is dat huisartsen, verenigd in landelijke en regionale huisartsenorganisaties, samen vorm en inhoud geven aan de kernwaarden van het huisartsenvak én verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van de huisartsenzorg.

Hulp van politiek en overheid gevraagd 

In het toekomstplan pleiten wij onder meer voor een (regionaal) vestigingsbeleid voor huisartsen, het bewaken van de grenzen van de kerntaken van de huisartsenzorg en het reduceren van de administratieve ballast. Huisartsen en hun regionale organisaties kunnen dit niet alleen. Zo zijn (investeringen in) huisvesting, financiering van extra activiteiten vanuit de Regionale Huisartsorganisaties (O&I) en een gedeeld beeld op de kwaliteit van de huisartsenzorg essentieel. Daarbij vragen we de hulp van politiek en overheid.