Nieuw in de herziene NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom is het advies aan huisartsen om een calprotectinetest in te zetten bij patiënten bij wie er op basis van niet-acute, recidiverende diarree een verhoogd risico bestaat op inflammatoire darmziekten.

Overzichtelijke tabel met behandelmogelijkheden

De standaard besteedt ook ruim aandacht aan het beleid, waarbij het doel is om de patiënt gerust te stellen en de hinder die de patiënt door PDS-klachten ondervindt te verminderen. Op de NHG-richtlijnenwebsite staat een overzichtelijke tabel waarin de verschillende behandelingen samengevat staan.

Positieve diagnose

Kenmerkend voor PDS zijn de terugkerende episodes van buikpijn die samenhangen met veranderingen en/of wisselingen van het ontlastingspatroon. De diagnose PDS kan gesteld worden op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, dit maakt het een ‘positieve diagnose’.

Nieuwe NHG E-learning Prikkelbaredarmsyndroom

De huisarts behandelt 90% van alle patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS), waarbij er niet 1 behandeling bestaat die effectief is bij élke patiënt. Door het volgen van deze geheel nieuwe e-learning is uw kennis snel up-to-date en u ontvangt 2 accreditatiepunten. U leert hoe u de diagnose stelt, een passende behandeling vindt en uw patiënt ondersteunt.

Thuisarts.nl

De redactie vernieuwt op dit moment de patiënteninformatie op Thuisarts.nl in lijn met de wijzigingen in de standaard. De bestaande situatie over PDS wordt herschreven. Daarnaast komen er twee nieuwe situaties bij: één over het kiezen van een behandeling en één over gezond eten bij PDS. De herziene en nieuwe situaties staan eind december online.

Podcast Huisarts en Wetenschap

Op 6 december verschijnt de H&W-podcast over dit onderwerp. Hierin praten Otto Quartero (huisarts) en Ad Masclee (MDL-arts) u in 20 minuten bij over de herziening en belangrijkste aandachtspunten.

Kennislacunes

Er zijn 5 nieuwe kennislacunes behorende bij dit onderwerp.

Meer informatie